Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama - Phiren amenca”

zastava-Romi-min

Počinje projekat “Svi protiv anticiganizma”

Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca” uz podršku Ambasade Sjedinjenih američkih država u Podgorici započinje sa realizacijom projekta “Svi protiv anticiganizma”.

logotip NVO Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca"

logotip NVO Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca”

Projekat je usmjeren na  borbu protiv anticiganizma kao posebnog vida rasizma koji svoje korijene ima u stereotipima i predrasudama o romskoj populaciji.  Realizacija projektnih aktivnosti doprinijeće većoj toleranciji i uklanjanja barijera za socijalno uključivanje romske zajednice. Kroz projekat će se uticati na promjenu percepcije i ponašanja mladih ljudi, srednjoškolaca kao i državnih službenika prema Romima kroz edukaciju i informacije o kulturi, tradiciji i istorija Roma.

Aktivnosti koje će biti realizovane kroz projekat uključuju: organizaciju šest edukativnih radionica na temu Anticiganizam, sa srednjoškolcima i zaposlenima u državnim i lokalnim institucijama. U sklopu projekta planiran je i obilazak memorijalnog centra Jasenovac (bivši logor Jasenovac) sa 20 učenika srednjih škola studenti koji će  biti izabrani za ambasadore mladih protiv antigigizma. Učesnici ove posjete pisaće eseje o utiscima tokom posjete Jasenovcu. Posjeta Jasenovcu biće zabilježena kroz dokumentarni film koji će biti javno promovisan. Važan dio projekta će biti  i medijska kampanja protiv anticiganizma uz učešće poznatih ličnosti. Na kraju, kao završna aktivnost biće organizovane raduionice za učenike srednjih škola u Podgorici na kojima će im predavanja o anticiganizmu držati mladi ambasadori protiv anticiganizma.

Američka ambasada u Podgorici ( Foto: me.usembassy.gov)

Američka ambasada u Podgorici ( Foto: me.usembassy.gov)

Projekat “Svi protiv anticiganizma” podržan je od Ambasade Sjedinjenih američkih država kroz Program malih grantova Komisije za demokratiju (Democracy commission small grants program).

Predviđeno je da projekat traje osam mjeseci od 1. oktobra 2021 .godine do 31.maja. 2022.godine.

Comments are closed.