1672229382311-min

Otvoren Centar za edukaciju i kulturu Roma

Centar za edukaciju i kulturu Roma (CEKR) otvoren je danas na Koniku. NVO ROM ,,Koračajte sa nama – Phiren Amenca” pokrenula je CEKR uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Zvanicama je dobrodošlicu poželio projektni koordinator, Andrija Đukanović, i istakao da je ,,realizacijom ovog projekta načinjen prvi korak u stvaranju jednog, u perspektivi, veoma važnog mjesta promocije romske istorije i kulture i susreta i međusobnog upoznavanja romske i drugih kultura”.

,,Otvaranjem Centra za edukaciju i kulturu Roma stvaraju se uslovi da jedan veoma važan segment kulture našeg prostora, koji je dugo godina bio zanemarivan i daleko od javnosti, postane sastavni dio ukupne kulturne baštine. Romska kultura neizostavni je dio crnogorskog  kulturnog prostora i zaslužuje da se promoviše i sačuva od zaborava. Osim toga, kultura je važan instrument u ostvarivanju interkulturalnog dijaloga i kvalitetnijeg odnosa među različitim zajednicama koje čine naše društvo”, poručio je Đukanović.

Kazao je da je u planu da u narednom periodu CEKR realizuje ,,raznovrsne sadržaje poput kulturno-umjetničkog programa, prezentacija i promocija romskih stvaralaca, organizaciju tribina i predavanja na različite teme od značaja za zajednicu, edukativne aktivnosti za romsku i neromsku populaciju, medijsku produkciju i izdavačku djelatnost.”

Prisutnima se obratio i izvršni direktor NVO ROM ,,Koračajte sa nama – Phiren Amenca” Elvis Beriša, govoreći da se i on sam susreo sa poteškoćama prilikom pronalaženja informacija o kulturi romske zajednice u Crnoj Gori te bio prinuđen da to potraži u izvorima iz regiona.

,,Pošto još uvijek nemamo instituciju koja bi se bavila izučavanjem i razvojem romskog jezika, kulture, običaja, onda mislim da trebamo da krenemo na neki način sami pa onda uz saradnju sa institucijama koje to imaju u opisu posla, zajedničkim snagama radimo na tom razvoju”, poručio je Beriša.

Nacionalni koordinator za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2021-2025, Sokolj Beganaj, podržao je inicijativu o otvaranju CEKR-a, i ohrabrio pokretače da budu uporni i nastave sa sprovođenjem svoje ideje.

,,Crnoj Gori je potreban jedan ovakav centar gdje će se učiti o romskoj kulturi, istoriji i jeziku”, istakao je on poredeći Crnu Goru sa regionom gdje već postoje centri ovog tipa.

Poručio je da u romskoj zajednici postoje mnogi talentovani ljudi, i da ovakav tip centra treba i može biti potencijal za razvoj tih talenata.

Na otvaranju je još prikazan i dokumentarni film ,,Refocus – Govor mržnje” u produkciji NVO ROM ,,Koračajte sa nama – Phiren Amenca”.

Projekat Centar za edukaciju i kulturu Roma podržan je od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, a kroz Javni konkurs ,,Afirmacija građanskog društva i promovisanje različitosti”.

Comments are closed.