IMG-0da16f8b2f27dce8d542ea4f09e6b810-V-min

Održana obuka o građanskom aktivizmu za romske organizacije

Odražana je prva obuka u okviru projekta ,,Aktivizmom protiv diskriminacije“ na temu ,,Građanski aktivizam i mehanizmi učešća Roma/kinja i Egipćana/ki u donošenju odluka“, a treneri koji su obučavali romske organizacije iz sve tri regije Crne Gore, bili su Elvis Beriša i Goran Đurović.

Sa obuke ,,Građanski aktivizam i mehanizmi učešća Roma/kinja i Egipćana/ki u donošenju odluka“, foto: RomaNet

Obuka je trajala dva dana a  učestvovalo 14 predstavnika romskih i egipćanskih organizacija, koje su sticale znanja o procesu donošenja odluka i monitoringu javnih politika.

,,Ovo je prva u nizu od tri obuke koje ćemo realizovati za sedam romskih nevladinih organizacija u cilju jačanja njihovih kapaciteta za aktivnije učešće u planiranju i realizaciji politika koje se tiču svakodnevnog života romske zajednice”, rekla je Lidija Knežević, projekt menadžerka Centra za razvoj NVO.

Aziz Alija, iz NVO Pružena ruka, istakao je da je za njih učešće na ovakim obukama od izuzetnog značaja, da ih osnažuje da budu aktivniji i daju doprinos u rješavanju problema i dodao: ,, Zahvaljujemo se organizatorima što su nam dali priliku da jačamo naše kapacitete.”

Aziz Alija, foto: RomaNet

,,Obuke ovakve vrste su značajne za rad naših organizacija koje realizuju manje akcije u zajednici i koje su svakodnevno aktivne i imaju kontakt sa zajednicom. Puno je problema u zajednici i važno je da znamo kako da uključujemo zajednicu u njihovo rješavanje”, rekao je  Muamer Mustafaj iz NVO Vrata milosti.

Muamer Mustafaj, foto: RomaNet

Cilj projekta ,,Aktivizmom protiv diskriminacije” je podrška socijalnoj inkluziji Roma/kinja i Egipćana/ki u Crnoj Gori, i unaprjeđenje učešća romskog i egipćanskog civilnog društva u proces kreiranja i sprovođenja javnih politika koje se bave pitanjima i pravima Roma/kinja i Egipćana/ki u Crnoj Gori.

Iz NVO Phiren Amenca saopštili su da će u okviru projekta ,,Aktivizmom protiv diskriminacije” biti organizovane i obuke na temu  ,,Monitoring  javnih politika koje se bave pitanjima romske i egipćanske zajednice”, ,,Pisanje projekata”, organizovanje video kampanje ,,Aktivizmom protiv diskriminacije”, kao i organizovanje javnih tribina u romskim naseljima o značaju političke participacije pod nazivom ,,Aktivizmom protiv  diskriminacije”. Projekat će se sprovoditi u sve tri regijie, sa posebnim fokusom na sjevernu regiju.

Projekat finansira Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.