JAVNI POZIV

PRIME-tags-sajt-min

Obuke iz novinarstva sa fokusom na perspektive manjina

Rok za prijavu traje do 29. maja 2020. godine. Prijavu možete poslati na e-mail kristina35mm@gmail.com uz CV i motivaciono pismo (do 2000 karaktera).

NVO 35mm danas je objavio javni poziv za studente i studentkinje osnovnih studija medijskih programa državnih i privatnih univerziteta koji mogu da konkurišu za višemjesečnu obuku. Pomenuti projekat omogućiće podsticanje inkluzivnih i istraživačkih medijskih sadržaja, naglašavajući perspektive manjina – LGBTIQ osoba, osoba s invaliditetom, Roma, žena, korisnika i bivših korisnika psihoaktivnih supstanci.

Obuke će se provoditi u okviru projekta PRIME (Profesionalni, odgovorni i Inkluzivni Mediji), koji NVO 35mm realizuje uz podršku Evropske komisije. Vodiće ga  profesorica Nataša Ružić sa Fakulteta političkih nauka UCG, istraživački novinar i autor nagrađivane emisije Mehanizam Mirko Bošković i dugogodišnja urednica, novinarka, izvršna producentkinja i konsultantkinja u oblasti medija Lamija Alečković.

Projektom su obuhvaćene sledeće aktivnosti: edukacija predstavnika manjinskih grupa, novinara i studenata novinarstva o istraživačkom novinarstvu, ljudskim pravima, EU integracijama, etičkom izvještavanju, digitalnim i novim medijima, interakciji s publikom; izrada vodiča o odgovornom i inkluzivnom izvještavanju o pristupanju EU i njegova promocija i prezentacija; formiranje medijske redakcije za inkluzivno izvještavanje o pristupanju EU i marginalizovanim grupama; izrada i objavljivanje istraživačkih priča; izrada dokumentarnih filmova; medijski festival i završnu konferenciju.

Projekat u partnerstvu sprovode: produkcijska kuća Galileo production, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), NVO 35mm, Romska organizacija “Koračajte sa nama – Phiren Amenca”, NVO LGBT Forum Progres, NVO 4Life i Fakultet političkih nauka UCG.

Rok za prijavu traje do 29. maja 2020. godine. Prijavu možete poslati na e-mail kristina35mm@gmail.com uz CV i motivaciono pismo (do 2000 karaktera).

 

 

Comments are closed.