ROMI U CRNOJ GORI

Drita Gaši-min

Naše prve komšije, a ne vidimo ih.

Bez dokumenata znači da nema vidljivosti. Nevidljivost znači da nema osnovnih ljudskih prava. 

Romi bez pravnog statusa u Crnoj Gori su nevidljivi u očima društva. Niko ih ne može vidjeti, dok svuda putujete u potpunoj tajnosti, jer ljudsko oko ne može da vas otkrije.

Drita Gaši, kao i većina Roma u Crnoj Gori se susrijeće sa problemom neriješenog pravnog statusa.  

„Mi dugo živimo u Crnoj Gori, ali nemamo riješen pravni status. Ne mogu djecu da upišem u školi, niti mogu da se zaposlim. Izdržavam ih ostatkom hrane koji sakupljam po kontejnerima“, priča Drita za RomaNet.

Naša sagovornica ne krije da bi joj socijalno primanje mnogo značilo, ali zbog neriješenog pravnog statusa Drita ne može da ostvari pravo na materijalno primanje. Zbog istog problema porodica naše sagovornice nema pravo ni na obrok koji dodjeljuje Narodna kuhinja. 

Drita Gaši (Fotografija: RomaNet)

Drita Gaši (Fotografija: RomaNet)

„Zbog neriješenog pravnog statusa nemam pravo ni na socijalnu zaštitu, ni na zapošljavanje. Ni jedno dijete mi nema riješen pravni status. Zbog neriješenog pravnog statusa nemam prava na obrok koji dodjeljuje Natrodna kuhinja, a mnogo bi mi značilo zbog moje djece.  Ponekad ono što narod uzima u Narodnu kuhinju donesu mi i dajem djeci da jedu“, razočarano i tužno ističe Drita.

Njen suprug Idriz rješavanje pitanja pravnog statusa mora da započne u Klini na Kosovo, kaže nesigurno Drita. 

„Neriješen status mi takođe stvara problem da se vjenčam sa svojim suprugom Idrizom sa kojim ima četvoro djece. Voljela bih da moja djeca imaju papire, kao i suprug“. 

Zbog lošeg zdravstvenog stanja, Idriz je spriječen da radi neki fizički posao kako bi na taj način mogao da izdrži porodicu. 

„Ne mogu da radim nigdje, on je bolestan i nije u stanju da radi neki fizički posao. Voljela bih da se riješi pitanje pravnog statusa i da mi pomognete. Jedan od razloga zašto toliko želim da moja djeca imaju papire jeste da nemaju sudbinu koju sam ja imala i imam i da ne pate koliko ja patim“, naglašava za Gaši. 

Drita Gaši (Fotografija: RomaNet)

Drita Gaši (Fotografija: RomaNet)

Drita nije pismena, i ne zna gdje je rođena i kada.„Nemam riješen pravni status i ne znam gdje sam rođena niti koliko imam godina. Moja majka se zove Iftaja Zula. Nisam u nikakvom kontaktu sa svojom familijom. Roditelji su mi umrli. Ja sam siroče, a nemam nikakvu pomoć od strane braće od kad sam se udala za svog supruga Idriza“.

Bez dokumenata znači da nema vidljivosti. Nevidljivost znači da nema osnovnih ljudskih prava. 

Nema pravo na obrazovanje. Nema prava na zdravstvenu zaštitu. Nema socijalnih prava

Bez radničkih prava. Romska djeca bez izvoda iz matične knjige rođenih nemaju osnovna ljudska prava. Svi zajedno možemo napraviti promjenu!

Cijeli intervju možete pogledati ovdje.

Comments are closed.