Romska zajednica i sistem zdravstvene zastite

MINA pita, građani učestvuju: Romska zajednica u Crnoj Gori i zdravstvena zaštita

Romska zajednica je najranjivija i najmarginalizovanija u Crnoj Gori, i kao takva suočava se sa velikim problemima. Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu jedan je od najvećih izazova sa kojim se pripadnici romskog naroda suočavaju, a zdravstvena kriza, izazvana pandemijom koronavirusa, posebno je pogodila tu populaciju.

Smatramo da je neophodno jasno definisati koji su najveći problemi sa kojima se suočavaju Romi u Crnoj Gori kada je zdravstvena zaštita u pitanju, i koja vrsta pomoći im je najpotrebnija. Zbog toga će agencija MINA, u okviru projekta, zajedno sa našim kolegama iz organizacije Phiren Amenca, pokušati da istraži ovu temu.

Pripadnicima romske zajednice nudimo da ispune upitnik koji se odnosi na probleme sa kojima se suočavaju u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.

Pozivamo vas da kroz upitnik koji se nalazi u nastavku podijelite vaša iskustva sa nama.

Comments are closed.