NVO ,,Koračajte sa nama - Phiren Amenca" i CAREP

Pitamo Mitropolita Mihajla-min

Koja su to ,,ciganska posla”?

Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama – Phiren Amenca” i Centar za afirmaciju romske i egipćanske populacije – CAREP reagovali su na izjavu mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihaila, osudivši ,,stereotipni i diskriminatorski govor”.

Naime, mitropolit je u reagovanju na potpisivanje temeljnog ugovora Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC) za portal Raport.ba izrekao između ostalog i sljedeće: “Ovaj njihov stav koji su potpisali to je, ne bih uvrijedio cigane, ali ciganski posao kroz igru, tancovanje.”

,,Ne možemo da razumijemo da neko ko predstavlja duhovnog lidera i čija riječ ima uticaj na veliki broj ljudi koji ga slijede, izgovara ovakvu rečenicu kojom se omalovažava romska zajednica”, poručuju iz ovih NVO.

,,Vjerujemo da je mitropolit imao boljih načina da iskaže svoje stavove, a ne da se koristi Romima kao sredstvom za uvredu čime samo produbljuje i jača već postojeće stereotipe prema ovoj zajednici”, kažu iz NVO ,,Koračajte sa nama – Phiren Amenca” i CAREP-a.

,,Potpisivanje temeljnog ugovora za koji mitropolit Mihailo smatra da je ne samo za Crnu Goru već i za ostale zemlje u okruženju štetan i za koji jedan dio crnogorske javnosti smatra da je izdajnički, predstavljajući metaforom “ciganska posla” dovodi cijelu romsku zajednicu u nepovoljan položaj. Na taj način se Romi karakterišu kao oni koji su skloni prevarama i nanošenju štete”, smatraju oni.

Pozivaju mitropolita Mihaila da se izvini romskoj zajednici u Crnoj Gori i da u svojim budućim obraćanjima izbjegava uvredljiv govor i termine koji vrijeđaju dostojanstvo romske zajednice.

 

Comments are closed.