"DJECA SU DJECA"

1-min (3)

Kampanja protiv dječijih ugovorenih brakova

Cilj kampanje je podizanje svijesti o štetnosti dječijih ugovorenih brakova koji ozbiljno ugrožavaju mentalno i fizičko zdravlje djece i narušavaju njihove šanse da kao odrasli vode zdrav i srećan život, saopštili su iz Vlade Crne Gore.

U prostorijama Pravnog centra u naselju Vrela Ribnička 8. marta je označen početak javne kampanje protiv dječijih ugovorenih brakova pod sloganom “Djeca su djeca“ gdje su govorili ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, britanska ambasadorka u Podgorici Alison Kemp, predsjednica skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, ambasadorka Sjedinjnih Američkih Država u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke i izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative Fana Delija.

Kampanju sprovode Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Uprava policije, u saradnji sa NVO Centar za romske inicijative, uz podršku Britanske ambasade u Pogorici.

Cilj kampanje je podizanje svijesti o štetnosti dječijih ugovorenih brakova koji ozbiljno ugrožavaju mentalno i fizičko zdravlje djece i narušavaju njihove šanse da kao odrasli vode zdrav i srećan život, saopštili su iz Vlade Crne Gore.

„Djeca iz romske i egipćanske zajednice imaju prava kao sva ostala djeca, i obaveza je svih nas da ih u tome podržimo, ne samo kao predstavnika institucija, već kao građana i roditelja“, naglasio je Nuhodžić.

Britanska ambasadorka u Podgorici Alison Kemp je istakla da problem dječijih ugovorenih brakova pogađa različite zajednice širom svijeta, uključujući i mlade u Ujedinjenom Kraljevstvu, dodajući da su promjene moguće i da će one dogoditi.

„Američka ambasada sa ponosom podržava rad u lokalnoj zajednici čiji je cilj da obezbijedi poštovanje prava djece. Nadamo se da će tokom ove kampanje mnogi razumjeti koliko je korisno dozvoliti djeci da prosto budu djeca, dozvoljavajući im da rastu, da se školuju i da izgrade uspješan život,“ saopštila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke.

Izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative Fana Delija je naglasila da su se hrabre aktivistkinje iz same romske i egipćanske zajednice odlučile, da kroz učešće u ovoj kampanji, svojim ličnim pozitivnim primjerom doprinesu svojoj zajednici u borbi protiv dječjeg ugovorenog braka.

“Žrtve ugovorenih dječijih brakova po pravilu rano napuštaju školu, što značajno ograničavanja njihove mogućnosti za buduće zaposlenje i uspješan samostalan život. Kao jedan od oblika trgovine ljudima, ugovoreni dječiji brakovi takođe predstavljaju ozbiljno krivično djelo kažnjivo po zakonima Crne Gore. Iako problem dječijih ugovorenih brakova nije isključivo vezan za romsku i egipćansku zajednicu, ipak su djeca u ovim zajednicama najizloženija ovom riziku.  Zbog toga će kampanja biti posebno fokusirana na terenski rad sa pripadnicima romske i egipćanske zajednice u Podgorici, Nikšiću, Tivtu i Beranama”, stoji u saopštenju Vlade Crne Gore.

(Foto: gov.me)

Comments are closed.