EMRAH JEFKAJ, RUKOVODILAC SLUŽBE ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

20200310_100046-min

Jedini Rom klinički psiholog u Crnoj Gori

Jefkaj je koordinator Multidisciplinarnog tima za zaštitu žrtava porodičnog nasilja u hercegnovskom Centru za socijalni rad. “Moj tim u službi je dream team, što daje dodatnu motivaciju za svakodnevni rad iako nam je posao, u suštini, veoma odgovoran i težak”, kaže za RomaNet.

Emrah Jefkaj rođen u Kotoru, ima 30 godina i žvi u Herceg Novom. Završio je specijalističke studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Takođe, završio je osnovnu edukaciju i  stekao zvanje porodičnog savjetnika i trenutno ide na trećoj godini supervizijske edukacije sistemsko porodične psihoterapije.

Rukovodilac je Službe za zaštitu djece i mladih u Centru za socijalni rad za opštinu Herceg Novi.

Emrah Jefkaj (Foto: Privatna arhiva)

Emrah Jefkaj (Foto: Privatna arhiva)

Sa psihologijom kao naučnom disciplinim prvi put se susreo tokom srednjoškolskog obrazovanja. Psihologija kao nauka o duši, ljudskom mentalnom funkcionisanju, ponašanju, emocijama, opčinila ga je već na prvim predavanjima.

Nakon završenih studija u Nikšiću, odmah je počeo da odrađuje pripravnički staž kao klinički psiholog u Domu zdravlja u Herceg Novom. Nakon završenog pripravničkog staža, otvorila se mogućnost za stalnim zaposlenjem u Centru za socijalni rad. Angažman u socijalnoj zaštiti, kaže nam Jefkaj, za njega je bila u potpunosti nova oblast rada. “Socijalna zaštita je veoma širok pojam i obuhvati širok opseg prava i usluga za sve ljude kojima je u određenom trenutku potrebna pomoć i podrška”, objašnjava naš sagovornik.  Kada je počeo da radi u Centru za socijalni rad 2014. godine, počela je i reforma u socijalnoj zaštiti, tako da je to bio dodatni izazov. On i njegove kolege pohađali su dodatne edukacije po tom novom modelu rada.

Od kolega je tada prihvaćen sa velikim poštovanjem i odmah je počeo da radi u najizazovnijem timu – u timu za zaštitu djece i mladih. Emrahov angažman podrazumijeva rad sa djecom bez roditeljskog staranja i djecom čiji je razvoj ometen disfunkcionalnim porodičnim prilikama, djecom i mladima sa invaliditetom, djecom i mladima u sukobu sa zakonom. “Posebno izazovni su poslovi procjene i vještačenja roditeljskog prava u postupcima razvoda braka, kao i drugim sudskim postupcima za zaštitu interesa djece, a ništa lakši nisu ni poslovi u zaštiti žrtava porodičnog nasilja, a posebno kada su žrtve djeca”, objašnjava nam Emrah.

Emrah Jefkaj sa koleginicama (Foto: Privatna arhiva)

Emrah Jefkaj sa koleginicama (Foto: Privatna arhiva)

Posao u Centru za socijalni rad obuhvata mnoštvo nadležnosti i zahtjeva kontinuiranu edukaciju, kako bi na najbolji način pomogli ljudima u različitim kriznim situacijama i socijalnim potrebama.

Emrahov radni dan je ispunjen različitim zadacima. Kao koordinator Multidisciplinarnog tima za zaštitu žrtava porodičnog nasilja on je odgovoran za stručni rad i nadzor svih radnika u službi. U tom timu su socijalni radnici, pedagozi, pravnici, i on kao psiholog.

“Moj tim u službi je “dream team”, što daje dodatnu motivaciju za svakodnevni rad iako nam je posao, u suštini, veoma odgovoran i težak”, kaže Jefkaj objašnjavajući kako su članovi Tima međusobno jako povezani i spremni da jedni drugima pruže pomoć i podršku.

S obzirom da je Jefkaj stekao licencu za rad na specijalizovanim stručnim poslovima, njegovi poslovi su različite procjene u zaštiti djece i mladih, a kao što je istakao u razgovoru za RomaNet to su “procjene roditelja za vršenje roditeljskog prava u postupcima razvoda braka i povjeravanja djece, procjene psihosocijalnog funkcionisanja djece i mladih u krivičnim postupcima, procjena i podrška žrtvama porodičnog nasilja, procjene za pružanja usluge porodičnog smještaja-hraniteljstva, procjena za podobnost za usvojenje, pružanje savjetodavno-terapijske podrške svim ugroženim grupama stnovništva koji su u kriznim situacijama i u stanjima socijalne potrebe”.

Takođe, Emrah ističe i rad na terenu u lokalnoj zajednici kao i razvijanje mreže podrške i rada sa drugim institucijama i organizacijama u cilju pružanja blagovremene pomoći svim ljudima kojima je pomoć potrebna.

Emrah Jefkaj na edukacijama (Foto: Privatna arhiva)

Emrah Jefkaj na edukacijama (Foto: Privatna arhiva)

„Nije mi poznato da u Herceg Novom postoji neka nevladina organizacija koja se posebno bavi pravima djece i mladih. U našem gradu je nekada bila NVO “Mladi Romi” koja je imala projekte u koje su bili uključeni djeca i mladi, a posebno bih istakao projekat pružanja podrške pri učenju svoj romskoj i egipćanskoj djeci školskog uzrasta. U tom projektu sam i ja bio uključen kao stručni saradnik, jedno vrijeme sam radio kao edukator koji je pomagao djeci pri učenju, a takođe sam radio i kao psiholog koji je organizovao različite psihološke kreativne radionice za djecu i mlade“, ističe Emrah Jefkaj.

Volonterskim radom bavio se i tokom studija. Tada je zajedno sa kolegama studentima volontirao u područnoj školi “Božidar Vuković Podgoričanin” koju su pohađala romska djeca iz naselja Konik. Volonterski rad obuhvatao je vaspitno-obrazovni rad sa djecom, a posebno pomoć pri učenju. Zadovoljan je i ponosan kada zna da je nekome pomogao.

Emrah Jefkaj sa kolegom i koleginicama (Foto: Privatna arhiva)

Emrah Jefkaj sa kolegom i koleginicama (Foto: Privatna arhiva)

Emrah Jefkaj naglašava kako nikad nije trpio bilo koju vrstu diskriminacije. Kako kaže, imao je sreće, nikada se nije ni osjećao različitim od drugih. Oduvjek je bio prihvećen od svih, kako kroz sistem obrazovanja, tako i sada na radnom mjestu.

Ono malo slobodnog vremena kojim raspolaže, Jefkaj organizuje tako da bude sa porodicom, voli da šeta sa bratom Džemom, i različite izlete i druženja sa drugarima i kolegama sa posla po Crnoj Gori i okruženju.

Emrah Jefkaj sa sestrom Lindom i bratom Đemom Jefkaj (Foto: Privatna arhiva)

Emrah Jefkaj sa sestrom Lindom i bratom Džemom Jefkaj (Foto: Privatna arhiva)

Volio bi da, u budućnosti, radi kao psihoterapeut. Sada ne zna šta život donosi, ali se ne plaši promjena pa ne isključuje ni mogućnost da radi negdje drugo ukoliko se nekada stvore bolji uslovi rada na nekom drugom mjestu.

Emrah dodaje: „Svi koji mene dobro poznaju, znaju da posebno cijenim kada je neko vrijedan, odgovoran i pošten. Moramo da radimo na sebi kako bi smo razvijali svoju ličnost, kapacitete i vještine, a za to je najvažnije obrazovanje“. Mladima preporučuje da na najbolji način iskoriste ovo vrijeme različitih mogućnosti. Da se na najbolji i najkvalitetniji način obrazuju jer je to jedina garancija za njihov dalji kvalitet života.

 

Ovaj tekst je izrađen u okviru projekta “Upoznaj Rome i presudi”, koji je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Sadržaj ovog teksta ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije (EU), Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), ni opštine Podgorica.

Comments are closed.