ISPUNJENO DATO OBEĆANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE SJEVERNA MAKEDONIJA
Fikria tair

Fikria Tair, savjetnica predsjednika Sjeverne Makedonije

„AVAJA vas obavještava da je dato obećanje Predsjednika Steva Pendarovskog na našem završnom gogađaju da će zaposliti savjetnika za romska pitanja u svom kabinetu ispunjeno“.

U kabinetu Predsjednika Republike Sjeverna Makedonija zaposlena je Fikria Tair na poziciji savjetnika za romska pitanja. Kancelarija predsjednika Steva Pendarovskog je kroz otvoren i transparentan poziv izabrao mladu Romkinju nakon što je tokom predsjedničke predizborne kampanje Pendarovski obećao da će zaposliti predstavnika romske zajednice u svom kabinetu.

Zaposlenje predstavnika romske zajednice u kabinetu Predsjednika rezultat je kampanje građanske inicijative AVAJA koju su u martu prošle godine pokrenuli mladi Romi i Romkinje.  

AVAJA vas obavještava da je dato obećanje Predsjednika Steva Pendarovskog na našem završnom gogađaju da će zaposliti savjetnika za romska pitanja u svom kabinetu ispunjeno“, objavljeno je na zvaničnoj fejsbuk stranici AVAJA. 

Brojni članovi romskog civilnog sektora kao i organizacija uputili su čestitke povodom informacije da je zaposlena Romkinja u kabinetu Predsjednika. Iz građanske inicijative UPRE u Crnoj Gori pozdravili su potez kabineta Predsjednika Pendarovskog i dodali da ovakvi primjeri potvrđuju da predizborna obećanja nijesu samo slovo na papiru.  

„Ovakav pozitivan primjer dodatno ohrabruje sve aktiviste UPRE da dodatno rade na pozitivnim promjenama u romskoj i egipćanskoj zajednici u Crnoj Gori“, objavljeno je na zvaničnoj fejsbuk stranici UPRE.

Ko je zaposlena Romkinja u kabinetu Predsjednika R. Sjeverna Makedonija?

Fikria Tair se pridružila predsjedničkom uredu u januaru 2020. godine nakon višegodišnjeg iskustva u građanskom sektoru o temama vezanim za obrazovanje i integraciju Roma, socijalnu uključenost, liderstvo, zagovaranje i lobiranje, multikulturalizam, mlade, inovativno i preduzetničko učenje, transparentnost i izvještavanje o budžetu, organizovanje i osnaživanje romske zajednice, političko osnaživanje Romkinja i druge aktivnosti i događaje koji se odnose na manje privilegovane grupe. Fikria je magistrica javnih politika na Centralnom Evropskom Univerzitetu – (CEU) u Budimpešti i diplomirana finansijska menadžerka na Ekonomskom fakultetu u „Sv. Kiril i Metodije“ u Skoplju. Ona je stipendistica Fonda za obrazovanje Roma i Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti, kao i alumnistica Romaversitas-a u Skoplju. Ranije je radila u Udruženju građana „Romaversitas“ u Skoplju kao koordinatorka projekata za akademski i profesionalni razvoj Roma u visokom obrazovanju, profesionalnu orijentaciju i karijerno planiranje romskih srednjoškolaca, integraciju tržišta rada i omladinski aktivizam. Bila je dio pilot-projekta EU „Izgradnja kapaciteta romskog civilnog društva i jačanje njegovog učešća u praćenju nacionalnih strategija integracije Roma“, u okviru Centra za političke studije Centralnoevropskog univerziteta (CPS), u Budimpešti. Radila je kao mlađa istraživačica u Institutu za evropsku politiku u Skoplju u okviru programa Fondacije za otvoreno društvo, „Iskorištavanje najviše sredstava EU za Rome“, stažista Narodne banke u sektoru interne revizije, kao i na projektima koje realizuje u Romskom resursnom centru, Nacionalnom demokratskom institutu i ​​Poslovnoj konfederaciji Makedonije. Učestvovala je u pripremi i organizaciji treninga, programa, događaja sa visokim nacionalnim i međunarodnim političkim predstavnicima, sarađivala sa organizacijama civilnog društva, mrežama i institucijama koje rade na polju anti-ciganizma u Evropi, osnaživanjem mladih i učešćem u kreiranju javnih politika, praćenju o važnosti ispunjavanja uslova za pristupanje zemalja zapadnog Balkana EU i sprovođenju nacionalnih strategija integracije Roma na zapadnom Balkanu. Fikria govori romski, makedonski i engleski jezik.    

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *