SARADNIK U SOCIJALNOJ INKLUZIJI ROMA I EGIPĆANA U OBLASTI ZDRAVSTVA

Dom-zdravlja-Berane-702x336-min

Dom zdravlja u Beranama zapošljava zdravstvenog medijatora

Dom zdravlja ,,DR NIKA LABOVIĆ” iz Berana objavio oglas za Saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti zdravstva. Pravo na prijavu, kako se u oglasu navodi, imaju kandidati koji pored znanja službenog jezika poznaju i romski i albanski jezik.

Posebno se pozivaju i ohrabruju pripadnici romske i egipćanske populacije da se prijave na oglas.

Rok za prijavu traje 15 dana od dana kada je oglas objavljen.

Za više informacija zainteresovani se mogu obratiti na kontakt telefon 051/233-324.

Comments are closed.