E-centar Digitalna učionica kreira

g

Besplatan pristup digitalnim lekcijama

E- centar Digitalna učionica, koja funkcioniše u okviru OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin”, kreirala je digitalnu platformu za nastavni kadar pod nazivom MNE Digitalni centar.

Platforma omogućava besplatan pristup digitalnim lekcijama, iza kojih stoji nastavni kadar, za svih devet razreda osnovne škole. Prosvetni radnici mogu sasvim besplatno postavljati i preuzimati nastavni materijal, koji na moderan, digitalan način pristupa nastavnom sadržaju.

Cilj platforme je da usmjeri nastavni kadar ka digitalizaciji u procesima učenja, čime će se ujedno i djeca okretati ka produkciji digitalnih sadržaja. Na njoj postoje kategorije resursi i testovi, kao i izbor od prvog do devetog razreda i to za sve predmete u okviru osnovnoškolskog obrazovanja.

Ova platforma je izrađena u sklopu projekta ICEDA (Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende – ICEDA), a cijeli projekat sprovodi Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ sa OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin“ kao lokalnim partnerom.

Pored platforme, tokom implementacije projekta E- centar Digitalna učionica otvoreni su info centar i Digitalni klub za učenike/ce u OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“, realizovana online obuka nastavnog kadra iz sve tri regije i distribuiran promotivni informativni materijal o e-uslugama u Crnoj Gori.

Comments are closed.