5

ENS poziva Evropu da apatridima obezbijedi prava i podršku

Evropska mreža o apatridiji (ENS) pokrenula je kampanju ,,Stateless journeys” (Putovanja bez državljanstva), kako bi ukazali na problematiku apatridije i neuspjehe evropskih vlada da se izbore sa ovim problemom i obezbijede apatridima neophodna prava.

Kampanja uključuje i formiranje veb stranice u čijem su dizajnu učestvovali i aktivisti koji su i sami apatridi. Veb stranica uključuje video snimke sa aktivistima apatridima, kao i resurse za ljude koji rade sa izbjeglicama kao vrsta pomoći da bolje podrže apatride.

,,Sve veća koalicija od preko 75 organizacija poziva evropske vlade i Evropsku uniju (EU) da obezbijede potpuna prava i podršku izbeglicama bez državljanstva i da daju prioritet ovom često zanemarenom aspektu politike azila i migracije”, stoji u načelu kampanje.

Iz ENS-a kažu da je tokom posljednje decenije više od 70.000 apatrida stiglo u EU i da su registrovani kao tražioci azila.

,,Najmanje dodatnih 100.000 tražilaca azila tokom ovog perioda evidentirano je jednostavno kao „nepoznata nacionalnost“, što signalizira da će se i oni vjerovatno boriti sa sistemom azila koji je osmišljen na osnovu pretpostavke da svako ima nacionalnost”, navode i dodaju da je rat u Ukrajini dodatno pogoršao situaciju jer upravo ova država ima veliku populaciju apatrida uključujući bivše građane SSSR-a, Rome i ljude rođene u područjima bez kontrole vlade i na Krimu.

Iako se pojedinci bez državljanstva uspijevaju prijaviti i biti priznati kao izbjeglice, mnogi smatraju da je pristup zaštiti težak i da traje duže nego za osobe koje imaju državljanstvo.

Preporuke ENS-a koje će biti forsirane u toku trajanja kampanje:

Relevantne vlasti uključene u granične, azilne i imigracione procedure treba da budu senzibilizisane za apatridiju u svim fazama, i da se uspostave mehanizmi kako bi se osiguralo da se apatridi identifikuju i utvrde i da se osobama bez državljanstva daju prava i zaštita koja im pripada prema međunarodnom pravu.

Evropa bi trebalo da uspostavi sveobuhvatnu regionalnu strategiju za rješavanje problema apatridije, uključujući obezbjeđivanje da se ovo pitanje uključi u relevantne programe EU, Savjeta Evrope i druge političke programe.

Države moraju osigurati da sva djeca rođena u Evropi, uključujući djecu rođenu od izbjeglica, budu registrovana i dokumentovana i da steknu državljanstvo što je prije moguće nakon rođenja.

Potrebno je posvetiti više sredstava obuci za ljude koji rade sa apatridima i organe odgovorne za zahtjeve za međunarodnu zaštitu.

Države moraju osigurati da stavovi apatrida i zajednica pogođenih apatridijom, kao i organizacije civilnog društva koje rade na okončanju apatridije, informišu o razvoju zakona, politike i praktičnih rješenja.

Comments are closed.