MENSUR ŠALJA, PREDSJEDNIK DEMOKRATSKE PARTIJE ROMA

Mesnur Šaljaj

Partiju vodim, o politici ne pričam

Krajem prošle godine, osnovana je prva romska partija pod nazivom Demokratska partija Roma. Osnivač i predsjednik prve partije Roma je Mensur Šaljaj, ostali članovi partije su nepoznati, a romska zajednica nedovoljno informisana o tome da partija postoji.  U susret parlamentarnim izborima portal RomaNet je objavio seriju tekstova i anketa o stavovima političkih partija i romskih aktivista po pitanju političke reprezentacije Roma u Crnoj Gori. 

Pokušali smo da saznamo i kako jedina romska partija, koja predstavlja romsku zajednicu i njene interese u Crnoj Gori, promoviše značaj novoosnovane partije i njen program, ali i kome ne bi odgovaralo da Romi i Egipćani imaju priliku da glasaju za svoju nacionalnu partiju pod uslovima koji njoj omogućava ulazak u parlamentu. Međutim, odgovore na naša pitanja nijesmo dobili. 

Predsjednika Demokratske partije Roma, Mensura Šaljaja pitali smo sledeće:

  • Prema Vašim procjenama koliko Roma i Egipćana ima pravo glasa i koliko vam je potrebno glasova za jedan poslanički mandate, trenutno?
  • Da li ste i na koji način promovisali partiju među romskom zajednicom? Smatrate li da bi Vas predstavnici romske zajednice glasali?
  • Kome ne bi odgovaralo da Romi i Egipćani imaju priliku da glasaju za svoju nacionalnu partiju pod uslovima koji njoj omogućava ulazak u parlamentu?
  • Imate li neku poruka romskoj zajednici u Crnoj Gori?

”Ne želim da komentarišem pitanja u vezi političke partije”, jedini je odgovor koji smo dobili od Šaljaja.

Romska zajednica u Crnoj Gori ostaće još jednom uskraćena za odgovor i objašnjenje zašto su diskriminisani u svim sferama života, pa i kada je politička reprezentacija u Parlamentu u pitanju. 

 

Comments are closed.