PREDSTAVNIKA ROMSKE ZAJEDNICE NEMA U PARLAMENTU NI NA IZBORNIM LISTAMA

76-min

Izborni cenzus diskriminatoran za Rome

,,I mi želimo da imamo našeg predstavnika u parlamentu, u skladu sa pravima koja su nam zagarantovana Ustavom Crne Gore. U suprotnom, ostaćemo nevidljivi”, ističu predstavnici romske i egipćanske populacije iz NVO sektora

U susret Parlamentarnim izborima koji će se održati 30. avgusta, novinar portala RomaNet razgovarao je sa predstavnicima organizacija koje su prepoznate kao vodeće u zalaganju za unapređenje položaja romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori.

Zbog čega romska partija ne nastupa na Parlamentarnim izborima? Da li su Romi politički diskriminisani? Šta po tom pitanju država treba da uradi? Odgovore na ova pitanja tražili smo od izvršne koordinatorke Centra za romske inicijative (CRI) Fane Delija, direktora NVO Romski krug Veselja Beganaja, izvršnog direktora NVO Centar za afirmaciju RE populacije (CAREP) Nardija Ahmetovića i direktora NVO Romsko vrijeme Senada Sejdovića.

RomaNet: Kako komentarišete to što na parlamentarnim izborima romska partija ne nastupa kao posebna lista, pa čak ni u koaliciji sa nekom drugom partijom?

Delija: Meni nije poznato da li romska partija uopšte postoji, a ako postoji onda je to jedna greška zato što ta partija nije vidljiva. A ako već postoji a da se izlazak na izbore nije razmatrao, onda je to zabrinjavajuća činjenica jer i pripadnici romske nacionalnosti treba da idu korak dalje, jer jedino tim putem možemo da na adekvatan način poboljšamo položaj Roma i Egipćana na teritoriji Crne Gore.

Fana Delija - izvršna koordinatorka NVO CRINK (Izvor: Radio Slobodna Evropa)

Fana Delija – izvršna koordinatorka NVO CRINK (Izvor: Radio Slobodna Evropa)

Beganaj: Ni ja nisam znao da je formirana romska partija i da je u tom smjeru krenula da se politički aktivira romska populacija u Crnoj Gori. Svakako mislim da su trebale da se naprave mnogo veće pripreme, da se što više radi na tom informativnom dijelu i da sa njenim osnivanjem  budu upoznati Romi kao populacija odnosno glasačko tijelo.

Ahmetović: Ja procjenjujem da je to loše jer je jako bitno da nas politička partija predstavlja i na izborima. Kada bi se za izbore prijavila Demokratska partija Roma siguran sam da bi imala veću podršku od samog broja glasača iz romske i egipćanske zajednice.

Sejdović: Smatram da bi trebalo da se uključe u izborni proces ako već nisu, ali nadam se da će se uključiti na sledećim lokalnim izborima koji dolaze za dvije godine.

RomaNet: Da li smatrate da je izborni cenzus za ulazak u parlament diskriminatoran kada je u pitanju romska zajednica?

Delija: Ako uporedimo kvotu koja važi za hrvatske nacionalne stranku, onda postojeći cenzus jeste diskriminatoran. Zašto to nije išlo po istom principu i po toj pozitivnoj diskriminaciji kada su u pitanju i pripadnici romske nacionalnosti? Mislim da je tu možda malo i nedostatak naše inicijative u smislu intenzivnijeg rada ka tome da se tako nešto sprovede.

Beganaj: Ako gledamo ravnopravnost svih manjina u Crnoj Gori, svakako da je izborni cenzus diskriminatoran i mislim da je Crna Gora po tom pitanju trebala mnogo više da uradi.

Veselj Beganaj - direktor NVO Romski krug (Izvor: slideshare.net)

Veselj Beganaj – direktor NVO Romski krug (Izvor: slideshare.net)

Ahmetović: Smatram da to nije u redu i da sam cenzus nije težak da ne mogu da ga izglasaju jer je to potrebno zajednici. Ja ne mogu da shvatim da u demokratskoj državi u kojoj živimo mi nemamo našeg predstavnika u Skupštini jer u svakoj susjednoj državi mi imamo predstavnike romske populacije u parlamentu.

Sejdović: Svakako da je diskriminatoran, možda je i to jedan od od razloga zašto romska partija nije izašla na izbore, ali smatram da naš lobi treba da se što više angažuje kako bi bilo mjesta za sve naše intelektualce i akademike, da aktivno učestvuju u političkom životu i da prenesu onu sliku kao što to i ostale manjine rade.

Senad Sejdović - direktor NVO Romsko vrijeme (Izvor: Viesti)

Senad Sejdović – direktor NVO Romsko vrijeme (Izvor: Viesti)

RomaNet: Ni jedna politička partija, prema istraživanju koje je sproveo portal Romanet, nema predstavnika romske zajednice na svojoj izbornoj listi. Kako to komentarišete?

Delija: To pokazuje da još uvijek ne postoji volja, od same države kao i drugih političkih partija, da prepoznaju pripadnike romske nacionalnosti kao sastavni dio crnogorskog društva. Samim tim što ih nema ni na jednoj listi, to govori o tome da mi idemo korak unazad, a ne unaprijed.

Beganaj: U prethodnom periodu bilo je tendencija da se zloupotrebljava glas Roma i određene partije su koristile to, u smislu da sui im Romi glasači potrebni samo kao glasačka mašinerija.  Političke partije bi na tom polju trebale sasvim drugačije da rade kako bi imali i nekog od našeg predstavnika na svojim listama.

Ahmetović: Mi smo tu, i mi imamo pravo glasa, i mi glasamo i mi odlučujemo o ovoj državi. Meni je žao što nemamo našeg predstavnika na listama bilo koje političke partije. Mislim da je potrebno da sama romska politička partija koja je osnovana treba više da se zalaže za ove stvari i da što više uključi mlade i obrazovane ljude koji će se zajedničkim snagama boriti za naša politička prava.

Sejdović: Neodlučnost naših pojedinaca da u političkom smislu predstavljaju ovaj narod, da li imaju dovoljno snage ili uticaja, to već zavisi od njih samih. Takve ličnosti treba da sebe kreiraju godinama i da pokažu narodu da imaju dovoljnu reprezentativnu moć da predstavljaju romsku populaciju.

Državi Crnoj Gori i onima koji je politički predstavljaju, naši sagovodnici poručuju da treba poštovati prava Roma i Egipćana.

,,Ukoliko želimo da budemo demokratsko društvo, trebali bi da budemo aktivno uključeni u sve tokove života ove države. Iako imamo postojbinu Indiju, mi Crnu Goru doživljavamo kao našu državu i drugu nemamo”, istakao je direktor NVO Romsko vrijeme Senad Sejdović.

,,Molim sve poslanike, pogotovo one koje predstavljaju manjine, da imaju razumijevanja za nas Rome i Egipćane, jer i mi želimo da imamo našeg predstavnika, i mi želimo naša prava koja su zagarantovana Ustavom Crne Gore, jer mi kad nemamo našeg predstavnika – mi smo nevidljivi”, dodao je izvršni direktor NVO CAREP Nardi Ahmetović.

Nardi Ahmetović - izvršni direktor NVO CAREP (Izvor: Facebook)

Nardi Ahmetović – izvršni direktor NVO CAREP (Izvor: Facebook)

 

Uoči parlamentarnim izborima razgovarali smo i sa mladim aktivistima i studentima romske i egipćanske zajednice o tome kako oni razmišljaju o crnogorskom političkom sistemu i da li u njemu ima mjesta za predstavnike njihove zajednice. Naši sagovornici bili su Mehmed Beriša aktivista i član Ujedinjenog pokreta Roma i Egipćana (UPRE), Šejla Pepić studentkinja fakulteta Političkih nauka, Almir Tahiri politikolog, Linda Jefkaj studentkinja Filološkog fakulteta i Miljaim Delija menadžer sporta.

RomaNet: Da li ste do sada izlazili na izbore?

Beriša: Naravno da jesam, od momenta kad sam stekao pravo. Dakle, od punoljetstva pa do dan danas glasao sam na svim izborima.

Pepić: Jesam. Glasam od kada sam stekla pravo glasa.

Tahiri: Redovno izlazim na izbore, mislim da je to društvena odgovornost jer važno je ko će da pobijedi na izborima i važno je u kojem će pravcu ova država da ide.

Jefkaj: Da, otkad sam stekla pravo glasa izlazila sam na sve izbore.

Delija: Tri puta sam izlazio, ovo mi je četvrti put.

RomaNet: Kako se odlučujete za koga ćete da glasate?

Beriša: Djelimično su bitne i predizborne kampanje određenih političkih partija, odnosno sve ono što nude kroz svoj program, ali jako mi je bitnije ono što mogu da vidim kroz funkcionisanje političkih subjekata unazad godina. Dakle, odlučujem se na osnovu rada i rezultata političkih partija unazad godina.

Mehmet Beriša - romski aktivista i član UPRE (Izvor: Facebook)

Mehmet Beriša – romski aktivista i član UPRE (Izvor: Facebook)

Pepić: Mogu reći da nije u pitanju samo ta predizborna kampanja već ko su predstavnici te partije, kakav je njihov program, šta nude, koji su njihovi interesi i aktivnosti tokom cijele godine, pa onda ide rezime i odluka.

Tahiri: Odlučujem se po programu stranke, odlučujem se po njihovom radu i odlučujem se po ljudima koji vode istu stranku. Moj najvažniji cilj jeste da Crna Gora uđe u Evropsku uniju jer samim ulaskom u Evropskoj uniji integrišemo se i mi sami, imamo više mogućnosti i imamo otvorena vrata ka Evropi. Ona stranka koja se zalaže za to i koja radi na tome, dobiće moj glas.

Jefkaj: Prvobitno se odlučujem tako što se konsultujem sa svojom porodicom i vazda se odlučujemo za ono što donosi dobrobit prvenstveno meni i mojoj parodici, a i mojoj populaciji.

Delija: Tri puta sam glasao za istu partiju tako da ću i ovoga puta glasati za nju.

Miljaim Delija - menadžer sporta (Izvor: Facebook)

Miljaim Delija – menadžer sporta (Izvor: Facebook)

RomaNet: Kada bi Romi imali svoju partiju, da li bi ste glasali za nju?

Beriša: Svakako da bi glasao za romsku političku partiju, jer mislim da je i krajnje vrijeme da se u državnom parlamentu između ostalih nađe i neko ispred romske i egipćanske zajednice. Skupština je mjesto gdje se donose bitne odluke i zakoni za građane u Crnoj Gori i iz tih razloga smatram da je potrebno da neko ispred naše zajednice bude uSkupštini.

Pepić: Zavisi ko bi vodio tu partiju i ko bi bio predstavnik te partije kao i kakvi bi bili interesi i aktivnosti te partije, a onda bih se odlučila da li bih uopšte glasala iako je u pitanju romska i egipćanska partija. A kada bi imali predstavnika Roma onda bi on trebao da ima nešto što bi privuklo zajednicu, to jeste da prije svega štiti njihove potrebe i interese.

Šejla Pepić - studentkinja fakulteta Političkih nauka (Izvor: Facebook)

Šejla Pepić – studentkinja fakulteta Političkih nauka (Izvor: Facebook)

Tahiri: Glasao bih samo ukoliko lider romske partije bude neko ko je prepoznat u javnosti kao osoba koja ruši stereotipe i predrasude o Romima, kao neko ko je svojim radom dokazao da može da vodi i romsku zajednicu, tačnije svojim ostvarenjem iz privatnog života i svojim ostvarenjem iz poslovnog života i naravno ukoliko program stranke zadovoljava potrebe moje ideologije.

Jefkaj: Da, glasala bih i pružila podršku na taj način, ja sam član jedne građanske inicijative i mislim da je donekle moja dužnost da glasam za njih. Međutim, koji bi čovek trebao da nas predstavlja, svakako bi to trebao da bude intelektualac i prvobitno onaj koji zastupa ne svoje lične interese, već interese svog naroda i svoje populacije.

Linda Jefkaj - studentkinja Filološkog fakulteta (Izvor: Facebook)

Linda Jefkaj – studentkinja Filološkog fakulteta (Izvor: Facebook)

Delija: Razmislio bih ko bi vodio tu romsku partiju i ko bi bio na čelu te partije, a u slučaju da je to neko ko je obrazovan i ko je upućen u politiku, naravno da bih glasao za tu partiju.

RomaNet: Da li vas je neko obilazio tokom predizborne kampanje i obećao neke promjene?

Beriša: Ne, niko.

Pepić: Bili su predstavnici određenih partija, nudili su flajere, pokušavali da pokažu koji su njihovi programi i aktivnosti, tako da su uglavnom bili u obilasku.

Tahiri: Nije, ali očekujemo da će toga biti, redovno na svakim izborima razne političke partije obilaze našu kuću, tako da vjerujem da nas neće zaobići ni ovog puta.

Almir Tahiri - politikolog (Izvor: mina.news)

Almir Tahiri – politikolog (Izvor: mina.news)

Jefkaj: Nije nas niko obilazio, a nadam se i da neće.

Delija: Našu porodicu do sada niko nije obilazio, a što se mene tiče niko mi ništa za sada nije ponudio.

Comments are closed.