SRBIJA

brakk

Zakonom zabranjuju dječije brakove

Brak će novim izmjenama i dopunama zakona moći da sklope samo punoljetne osobe

U Srbiji se izmjenom i dopunom Porodičnog zakona planira ukidanje dječijih brakova. Zakonom je trenutno omogućeno da dijeca od 16 godina stupe u braku uz prethodno dostavljeno mišljenje Centra za socijalni rad o dostignutoj psihofizičkoj zrelosti. Brak će, kako je saopšteno iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, novim zakonom moći da sklope samo punoljetne osobe.  

Dragan Vuletić, savjetnik u pomenutom ministarstvu je u razgovoru za portal Politika kazao da se u Srbiji svake godine sklopi oko 2.000 brakova. Stručnjaci iz policije sistema rada i policije, objašnjava on, procjenjuju da je postojeći zakon mnogim roditeljima nudio alibi za prodaju djece i trgovinu njima.

„Izmjenama zakona ta mogućnost se ukida i brak će ubuduće moći da sklope samo punoljetne osobe“, kazao je Vuletić za portal Politika, i dodao da dječije brakove najčešće sklapaju pripadnici romske i vlaške nacionalne manjine.

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji su u prethodnoj godini 204 mladoženje i 1.215 nevjesti starosti od 16 do 19 godina stupili u braku. Unicefovi rezultati istraživanja o višestrukim pokazateljima položaja žena i djece u romskim naseljima ukazuju da se polovina romskih djevojčica uda prije punoljetstva, a petina njih stupi u braku prije navršenih 15 godina života.

Poređenja radi, u opštoj populaciji 4 odsto djevojčica stupi u brak ili u vanbračnu zajednicu prije navršene 18. godine života, a 1,4 odsto prije punoljetstva.

U februaru ove godine  u Srbiji je oformljena i nacionalna koalicija za suzbijanje dječijih brakova, čiji je cilj okončanje maloljetničkih brakova, naročito među romskom populacijom, piše Politika.

 

Preradila: Violeta Hajrizaj

Izvor: Politika

Comments are closed.