4251dec72b18ac89643edfb7a8300016_XL

“Zajedno protiv dječijih ugovorenih brakova”

Mlade Romkinje i Egipćanke podijelile svoje iskustvo ugovorenog braka

entar za romske inicijative (CRI) prošle godine počeo je sa realizacijom projekta  “Zajedno protiv dječijih ugovorenih brakova”, kojem je cilj bio ukazivanje široj javnosti, predstavnicima/cama relevantnih institucija i samoj romskoj i egipćanskoj zajednici na rizike i posledice dječijih ugovorenih brakova.

Mlade Romkinje i Egipćanke se nerijetko suočavaju sa ugovorenim rani brakovima pa su u Centru za romske inicijative odlučili da organizuju radionice na ovu temu u cilju njihovog osnaživanja kroz iskustva sada već starijih Romkinja koje su prošle kroz ugovorene brakove.

„Učesnici projekta bile su mlade Romkinje i Egipćanke koje su kao djevojčice bile žrtve ugovorenog braka. Radionicama je prisustvovalo dvadeset žena Romkinja i Egipćanki od kojih je na osnovu kratkih životnih priča odabrano šest“, objasnila je Maja Šaćirović iz CRI.

„Nakon odabira šest žena radilo se na dubinskim intervjuima sa korisnicama. Audio zapis Romkinja i Egipćanki pretočen je u publikaciju koja nosi naziv “Ugovoreni brak je ropstvo”, navodi Šaćirovićeva i dodaje da je to ujedno i naziv kampanje koju su pokrenuli.

Takođe je  u  okviru kampanje postavljenje i bilbord, na samom ulazu u Nikšić sa porukom “Ugovoreni brak je ropstvo” na kojem su i slikovno predstavljene posledice dječijih ugovorenih brakova kao što su: nasilje u porodici, rana trudnoća i napuštanje redovnog školovanja.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, a partnerski od strane Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Agencije Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN).

Comments are closed.