ANTICIGANIZAM U PRISTUPU PRAVDI

roma-flag-small-min

Za Rome ima malo pravde u evropskim pravosudnim sistemima

Novo istraživanje krivičnog pravosuđa u četiri evropske zemlje pokazuje da se Romi suočavaju sa strukturalnim rasizmom i diskriminacijom

Novo istraživanje koje su danas objavili Evropski centar za prava Roma (ERRC) i Pravična suđenja detaljno opisuje šokantne nejednakosti u iskustvu Roma u sistemima krivičnog pravosuđa Češke, Slovačke, Srbije i Sjeverne Makedonije. Izvještaj Romi u sistemu krivičnog pravosuđa je sažeti dokument četiri nacionalna istraživačka izvještaja koji će biti objavljeni kasnije ove godine, u koprodukciji ERRC-a i pravičnih suđenja.

„Nalazi predstavljeni u ovom sažetom izvještaju, kao i u nacionalnim istraživačkim izvještajima, neće biti iznenađenje za mnoge aktiviste koji se bore za prava Roma“, rekao je predsjednik ERRC-a Đorđe Jovanović.

„ Tokom godina kroz naš rad na osporavanju nedoličnog ponašanja policije, zlostavljanja u zatvorima i pristrasnih sudskih procesa, spoznali smo da je sistem institucionalno rasistički na više nivoa. Ovaj izvještaj potvrđuje ono na šta smo već sumnjali, kao i prethodna istraživanja u drugim zemljama – da za Rome ima veoma malo pravde u evropskim krivičnim pravosudnim sistemima.”

Izvještaj se zasniva na postojećim dokazima o sistemskom rasizmu protiv Roma u agencijama za sprovođenje zakona i nudi dodatne dokaze da je veća vjerovatnoća da će Romi biti etnički profilisani i uvučeni u sistem krivičnog pravosuđa nego lica većinske populacije. U okviru sistema krivičnog pravosuđa ovih zemalja, manje je vjerovatno da će Romi dobiti adekvatno pravno zastupanje, vjerovatnije je da će biti zadržani u pritvoru prije suđenja i da će dobiti veće zatvorske kazne u odnosu na pripadnike drugih zajednica.

Advokat koji je intervjuisan tokom istraživanja opisao je kako predrasude i stereotipi prema Romima utiču na proces pravde na svim nivoima krivično-pravnog sistema:

„U sistemu krivičnog pravosuđa postoji percepcija da samo Romi čine krivična djela, i što je još gore, da čine teška krivična djela, što nije tačno. Postoji percepcija da će vlasti imati mnogo posla ukoliko su Romi prisutni na lokalitetu”.

Istraživanje dalje potvrđuje nalaze izvještaja „Otkrivanje diskriminacije protiv Roma u sistemima krivičnog pravosuđa u Evropi“ iz 2020., koji je zasnovan na istraživanju u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Španiji. Izvještaj je pokazao da anticiganizam prisutan u društvu postaje ukorijenjen i institucionalizovan u sistemu krivičnog pravosuđa.

„Pravda nije slijepa. Anticiganizam preovladava i normalizovan je u sistemima krivičnog pravosuđa širom Evrope, a ovaj izvještaj je otrežnjujući podsjetnik da je za milione Roma u Evropi jednakost pred zakonom samo iluzija”, rekao je Bruno Min, direktor pravnih pitanja u pravičnim suđenjima, ,, Nereagovanje više nije opcija i krajnje je vrijeme da vlade i EU prepoznaju i direktno se pozabave ovim izazovima.”

Nacionalno istraživanje sprovedeno u Češkoj i Slovačkoj, kao i u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji biće objavljeno u dva dodatna izvještaja kasnije ove godine.

 

Izvor: fairtrials.org

Comments are closed.