fraue III

SIKAVEN AMENCA – Učite fraze na romskom jeziku – III dio

NVO Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca” pokrenula je set video sadržaja posvećenih prevodu osnovnih riječi u svakodnevnom životu Roma na romskom jeziku.

Ovaj sadržaj ima za cilj promovisati bogatstvo romskog jezika kroz svakodnevne situacije. Romski jezik, poznat kao Romani čhib ili Romanes, ima bogatu tradiciju i jezičnu raznolikost. Kao jezik romske zajednice, koristi se za svakodnevnu komunikaciju. U ovom tekstu Jasmina Beriša nam predstavlja III dio fraza na romskom jeziku.

Korišćenje romskog jezika predstavlja važan dio očuvanja jezika romske zajednice. Različite zajednice i dijalekti unutar romske kulture mogu koristiti različite izraze za iste predmete. Kroz razumijevanje tih izraza, možemo bolje cijeniti raznolikost jezika i kultura koje oblikuju naš svijet.

 

FRAZE – III DIO

Koliko košta ovo? – Sode mol kava?

Kada ti je rođendan? – Kana si ćo bijando đive?

Srećan rođendan! – Baxtalo bijando đive!

Šta? – So?

Ko? – Ko?

Kada? – Kana?

Gdje? – Kaj?

Zašto? – Sose/soske?

Šta se desilo? – So ćerdilo/hino?

Volim te! – Kamav tut!

Ne volim te. – Ni kmav tut.

Šta ti treba? – So trubul tut?

Čekaj me. – Ašuđar man.

Jeste li naučili nešto? – A sićilen vareso?

 

Comments are closed.