5469893_fotografija-sa-potpisivanja-ugovora_ls

Prilika za zaposlenje mladih Roma i Egipćana

Projekat “Osnaži se, zaposli se” finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

NVO Centar za afirmaciju RE populacije (CAREP) započeo je realizaciju projekta “Osnaži se, zaposli se”, koji će pružiti priliku da četiri pripadnika romsko-egipćanske zajednice dobiju posao na određeno vrijeme, uz mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa.

Petomjesečni projekat finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, a ima za cilj podršku inkluzivnom zapošljavanju sa akcentom na pripadnike romsko-egipćanske (RE) zajednice, njihovo približavanje tržištu rada i stvaranje boljih uslova života ugroženih porodica.

U sklopu projekta, između ostalog, biće organizovan dvodnevni trening za nezaposlene mlade Rome i Egipćane, tri info-sesije za poslodavce u Nikšiću i u Baru, tromjesečni program obuke…

Kako su saopštili iz CAREP-a, trening za pripadnike RE zajednice biće organizovan u nekoj od manje razvijenih opština na sjeveru Crne Gore (Mojkovac, Kolašin ili Žabljak), a već je raspisan javni poziv za prijavljivanje nezaposlenih iz RE zajednice u opštinama Nikšić, Ulcinj i Bar za učešće na obuci o sistemu zapošljavanja i tržištu rada.

”Najveći značaj od svih aktivnosti pridajemo tromjesečnom programu obuke na radu i zapošljavanju četiri Roma/kinje i Egipćana/ke kod privatnih poslodavaca. Ova aktivnost obuhvata potpisivanje ugovora o radu na određeno vrijeme, što je od velikog značaja imajući u vidu da su romske i egipćanske porodice višečlane, te da će se na taj način osigurati finansijska stabilnost socijalno ugroženih porodica. Nadamo se da će poslodavci prepoznati kvalitete mladih, te da će ih zadržati na radnim mjestima uz produženje ugovora”, kazala je Ivana Bojović, projekt koordinatorka.

Prema riječima Nardija Ahmetovića, izvršnog direktora CAREP-a, projekat ima za cilj da mladima iz RE zajednice, posebno onima koji imaju III ili IV stepen stručne spreme i duže od šest mjeseci su na Birou rada, pruži mogućnost da se zaposle, pa makar i na određeno.

”U ovom trenutku znam makar najmanje deset mladih koji bi željeli da se zaposle ili usavrše. Moram naglasiti da nam je ovo prvi odobreni projekat od strane Ministarstva pa se zbog toga nadam da nas je država prepoznala kao organizaciju koja ide dobrim putem, koja ima jasan cilj da mladi budu ravnopravni u crnogorskom društvu i da imaju priliku da se usavrše i zaposle za ono za šta su se i obrazovali”, kazao je Ahmetović.

Kako je istakao, nezaposlenost je najveći problem svih zajednica, ali romsko-egipćanska je, po tom pitanju, potpuno zapostavljena.

”Imamo veliki broj projekata koje sprovode nevladine organizacije u okviru kojih se realizuju seminari ili obuke u trajanju od po 10 ili 15 dana, ali isto tako znamo da od toga nema neku veliku korist RE zajednica. Iz tog razloga je ovaj projekat drugačiji jer će sredstva završiti kod mladih ljudi koji će se zaposliti kod privatnih poslodavaca, koji će imati minimalnu zaradu u iznosu od 450 eura, plaćene doprinose, a državi će biti plaćen porez”.

Ahmetović je pozvao poslodavce iz Nikšića, Bara i Ulcinja da apliciraju i mladim Romima i Egipćanima pruže mogućnost da rade, a poziv za info-sesije će uskoro biti raspisan.

”Poslodavci će na ovaj način imati ‘besplatnu radnu snagu’, a istovremeno će se bolje upoznati sa mladima iz romske i egipćanske zajednice, te im pružiti priliku da budu dio njihovog tima”.

Vrijednost projekta je oko 12,6 hiljada eura.

Comments are closed.