DSC_0241

Predstavljanje UPRE i radionica za zagovaranje prava Roma

Romske nevladine organizicije i pojedinci -aktivisti okupili su u prethodna tri dana u Podgorici na radionici na kojoj je predstavljena mreža UPRE – Ujedinjeni pokret Roma i Egipćana (RE) – na romskom „gore“.

Različite aktivnosti u okviru projekta „Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana“ koji finansira EU, trenzima i obukama proizvele su ovu važnu incijativu- Koaliciju romskih i egipćanskih organizacija civilnog društva –UPRE čiji je primarni cilj okupljanje RE organizacija i  njihovo zajedničko osnaživanje radi što boljeg djelovanja za dobrobit romsko-egipaćanske zajednice ili zajednica.

Okupljanje RE organizacija na jednom mjestu i njihov koordinarni rad može biti dobar način ili model da se konkretni problemi ove zajednice rješavaju na efikasniji način nego o sada – sticanje boljeg uvida u konkretne probleme zajednice i formulisanje bolje platforme za njihovo rješavanje – odnosno aktivnije učešće u kreiranju politika i uticaju na odluke koje se odnose na RE populaciju.

Izvršni direktor romske organizacije mladih, „Koračajte sa nama -Phiren Amenca“ Elvis Beriša, partner Help-a na ovom projektu, predstavio je platformu i prijedlog statuta ove neformalne građanske incijative čiji je cilj okupljanje romskih organizacija i pojednica oko zajedničkih pitanja važnih za unaprijeđenje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Okupljeni oko koalicije ili mreže UPRE- prisutni romski aktivsti saglasili su se da je cilj bolja i efikasnija platformu preko koje bi lakše identifikovali brojne i probleme koji tište RE populaciju, a koji se sporo ili nikako ne rješavaju, a potom zajednički koodinasano vodili kampanju zagovaranja za rješavanje tih problema prema odgovornim adresama- lokalnim i državnim nivoma vlasti.

Učesnici radionice, ogranični na 15-tak predstavnika RE organizacija i pojedinaca, zbog mjera za suzbijenje pandemije COVID-19, razmatrali su najbolje modalitete rada UPRE i u narednih 10-tak  dana planirana je konkretizacija potpisivanjem pristupnice ovoj građanskoj incijativi.

Istovremeno je za učesnike skupa organizovan i trening-obuka za vođenje kampanja javnog zagovaranja i predstavljeni najbolji praktični primjeri.

Trener je bio Goran Đurović koji ima dugodišnje iskustvo rada u NVO sektoru i praksu borbe za prevazilaženje raznih administrativnih i instutucijalnih barijera kada je riječ o rješavanju određenih socijalnih i ekonomskih problema na lokalnom i nacionalnom nivou.

Help i Phiren Amenca projekat “Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori” realizuju uz finansijsku podršku Evropske unije odnosno Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

U proteklih godinu i po dana u okviru ovog projekta RE nevladine organizacije i aktivisti pojedinačno su bili su učesnici brojnih aktivnosti i pored vanrednih okolnosti nastalih usljed pandemije COVID-19.

Osim snaženja samih RE organizacija kroz jačanje njihovih  kapaciteta i sposobnosti, projektom smo imali i  još uvijek realizujemo različite aktivnosti usmjerne na žene i mlade iz RE populacije, kako na ekonomskom planu tako i obrazovno kulturnom osnaživanju i promovisanju, a tu je važan segment pravne i tehničke pomoći pri legalizaciji neformalnih objekata u romskim naseljima.

slike sa radionica:

                      

izvor :Help

Comments are closed.