viber_slika_2022-10-31_12-48-01-312

Održana završna izložba u okviru projekta “REintegriši se”

Završna, ujedno i prodajna izložba, u okviru projekta ,,REintegriši se” održana je danas u prostorijama Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Izložbom je data prilika posjetiocima da vide i kupe proizvode koje su tokom četvoromjesečne radionice umjetničkog zanatstva u okviru pomenutog projekta pravili pripadnici romske i egipćanske populacije koji su na odsluženju kazne u UIKS-u.

Na današnjoj izložbi svoje radove izlagalo je sedam pripadnika romske populacije sa kojima je tokom radionica radila instruktorka Mehdina Kašić – Šutković.

Posjetioci izložbe iz institucija i civilnog sektora imali su priliku da od učesnika projekta kupe njihove proizvode i na taj način podrže njihov rad i kreativnost, a prije svega motivišu ih za nastavak rada po izlasku iz zatvora. Sva sredstva prikupljena od prodaje predmeta biće deponovana na račune učesnika projekta.

Na početku izložbe svim učesnicima projekta dodijeljeni su sertifikati kao i priručnici sa instrukcijama za rad u dekupaž tehnici.

Prisutnima su se obratili Elvis Beriša, izvršni direktor NVO ,,Koračajte sa nama – Phiren Amenca” i Darko Vukčević, pomoćnik direktora UIKS-a.

Obojica su izrazili zadovoljstvo realizovanim projektom i međusobnom saradnjom, a Vukčević je pozvao i ostale NVO na saradnju kako bi zatvorenici po odsluženju kazne imali bolje šanse za resocijalizaciju.

Projekat “REintegriši se” imao je za cilj da da se kod mladih pripadnika RE populacije, koji usled različitih uzroka pripadaju kategoriji stanovništva sa otežanim pristupom tržištu rada, ranjivim i marginalizovanim grupama – unaprijede nedostajuće kvalifikacije i kompetencije, unaprijede i osnaže njihovi resursi, smanji kvalifikaiconi jaz između potreba tržišta rada na jedoj strani i znanja i vještina koja (ne)posjeduju na drugoj.

Takođe kroz projektne aktivnosti koje su podrazumijevale osim radionica umjetničkog zanatstva i radionice o unapređivanju preduzetničkih sposobnosti unaprijeđeni su uslovi boravka u zatvoru i reintegracija i socijalna inkluzija mladih iz RE populacije.

U konačnom cilj projekta je bio da lica na izdržavanja zatvorske kazne unaprijede svoj individualne sposobnosti, a po izlasku iz zatvora dobiju mogućnost da svoj znanja i vještine valorizuju kroz samostalni rad ili ponude svoje usluge na tržištu rada.

Projekat “REintegriši se” realizovali su u partnerstvu NVO Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren Amenca” i NVO Savet za djecu i mlade Kuća uz saradnju sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija. Projekat je podržan od Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Comments are closed.