JAVNI POZIV

seminare-1-min

Obuka za medijatore u zapošljavanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti

Za prijavu se posebno ohrabruju pripadnici romske i egipćanske zajednice

Njemačka organizacija HELP – Hilfe zur Selbsthilfe objavila je na svom sajtu poziv  za obuku za saradnike/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite u 11 opština u Crnoj Gori: Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj.

Kako se u pozivu navodi, licencirana obuka će biti organizovana za saradnike/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti zapošljavanja, socijalne zaštite i zdravstvene zaštite

Sve obuke će se održavati u Podgorici a za polaznike obuka, kako stoji u pozivu, biće obezbijeđeni troškovi smještaja, prevoza i ishrane u fiksnom iznosu i pod određenim uslovima.

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati prilikom prijave za obuku su sledeći: da imaju najmanje III stepen stručne spreme, da su komunikativni, proaktivni, odgovorni i spremni za timski rad, poznavanje rada na računaru i poznavanje jezika u službenoj upotrebi i jezika zajednice sa kojom se radi.

Kako se u pozivu navodi, kao prednost će se smatrati poznavanje jezika ciljne grupe odnosno jezik Roma/kinja i Egipćana/ki.

Svi zainteresovani kandidati mogu  se prijaviti za sve tri oblasti iz poziva.

Prilikom prijave, kako piše u pozivu za obuke, kandidati svoju biografiju – CV sa prijavom  trebaju poslati na e-mail adresu: helphelp@t-com.me.

Rok za prijavljivanje kandidata je petak 26.februar 2021.godine.

Obuke su dio projekta „Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za socijalnu inkluziju” koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore.

 

Comments are closed.