DISKRIMINACIJA ROMA U OBRAZOVANJU

Nenaslovljeni dizajn 11

Laković: Ne odbijamo romsku djecu, nema mjesta u školu

Druge škole međutim imaju ovaj podatak zato što je za romsku djecu organizovan prevoz, a imaju i saradnike u socijalnoj inkluziji, koji im pomažu tokom školovanja.

Romska zajednica se još uvjek suočava sa raznim vidovima diskriminacije. Na nju Romi nailaze svuda, kako u obrazovnim institucijama, zdravstvu, tako i u društvu. 

„Svi imaju problem da upišu djecu u “Pavle Rovinski” školu, mi pokušavamo godinama, ali to ne može, neće niko da nas prihvati. Svi nas šalju u “Božidar Vuković” školu”, navodi Omer Adžović, roditelj djeteta kojeg je pokušao da upiše u osnvnu školu “Pavle Rovinski”. Adžović je u izjavi za televiziju Vijesti kazao da ova škola ne želi da prihvati romsku djecu za učenike.

Merima Adžović, objašnjava da je odgovor na ovaj problem isti već godinama unazad. „Rekli su mi da ne smiju Romi u tu školu, pošto će da imaju probleme”.

Romske porodice koje žive u ulici „Radomira Ivanovića”, na Starom Aerodromu, kažu da ih ovaj problem muči već godinama, te da su prinuđeni da upisuju u znatno udaljenije škole.

Iz osnovne škole „Pavle Rovinski“ poriču da odbijaju romsku djecu, objašnjavajući da iako do toga i dođe, jedini razlog je to što u odeljenjima nema dovoljno mjesta. Zanimljivo je međutim to da u upravi nemaju podatke o tome koliko romske djece trenutno pohađa nastavu u ovoj školi. 

Dijana Laković, direktorica to objašnjava brigom o zaštiti ličnih podataka. „To su podaci koje prosto se ne traže pri upisu, niti je roditelj u obavezi da da podatak, niti mi imamo pravo da tražimo, znate kako, ne možemo tražiti koja ste etnička grupa, koja ste nacionalnost i slično“, opravdala je Lakovićeva u izjavi za televiziju Vijesti.

Druge škole međutim imaju ovaj podatak zato što je za romsku djecu organizovan prevoz, a imaju i saradnike u socijalnoj inkluziji, koji im pomažu tokom školovanja.

Iz NVO Mladi Romi poručuju da su i oni  registrovali problem sa upisom romske djece u škole, te da OS „Pavle Rovinski“ navodno nije jedina „Nažalost mi u današnje vrijeme imamo takozvane „elitne škole“, gdje romska djeca nisu poželjna i od strane većinskih roditelja, i od strane rukovodstva“.

Samir Jaha, direktor NVO Mladi Romi ističe da u praksi rukovodstva Osnovnih škola usmjeravaju roditelje da djecu upisuju u OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“, gdje je najviše romske djece što je, kako tvrdi, apsolutno neprihvatiljivo „Ne želimo zaista da imamo i školu koja će biti isključivo samo za romske učenike. Logički je da škole koje su bliže, kao što je recimo „Pavle Rovinski“, da upravo tamo budu i romska djeca. Iz tog razloge je vrlo važno da direktori se zapravo suoče sa ovim izazovom i donesu prave odluke i pošalju vrlo jasnu poruku,  da su romska djeca prihvatljiva u svim školama“.

Iz OS „Pavle Rovinski“ ponavljaju da su sva djeca dobrodošla, ali da su njihovi kapaciteti prebukirani, zbog čega roditeljima savjetuju da djecu upisuju u školu sa manjim brojem učenika.

Roditelji Romi nakon svega imaju dilemu da li bi svoju djecu uopšte više upisali u neke škole.          

 „Neću da mi maltretiraju đecu, i strah bi mi bilo da šaljem djecu romsku u tu školu“, poručio je Omer Adžović. 

Add a Comment

You must be logged in to post a comment