ELMA ŠAHMAN, DOBITNICA TREĆEJANUARSKE NAGRADE

elma-min

Heroina koja pomaže djeci na putu obrazovanja

Na pitanje koliko je važna podrška okoline u obrazovanju romske djece, smatra da neki roditelji nisu svjesni koliko je važno da se njihova djeca obrazuju i uspješno završe školu kako bi im život bio bolji.

Zahvaljujući Elmi Šahman, generacije romske djece uspjele su da uspješno završe razrede osnovnog obrazovanja u Bijelo Polju. Za svoj nesebični rad dobila je Trećejanuarsku nagradu i titulu počasne građanke Opštine Bjelo Polje. Elma je takođe bila i kandidatkinja Evropske unije za nagradu „Neznana heroina“. U podkastu „Ternengo Avazi“ (Glas mladih) sa njom je razgovarala Jasmina Beriša ispred PRIME redakcije.

Elma je trenutno zaposlena u organizaciji Help kao medijatorka u zajednici, ali je godinama besplatno pomagala romskoj djeci da nastave sa školovanjem, kao i njihovim roditeljima da shvate koliko je obrazovanje važno. Sama je završila srednju stručnu školu za tehničarku prodaje, ali planira da nastavi da se usavršava i prekvalifikuje.

Elma Šahman, na dodjeli Trećejanuarske nagrade u Bijelom Polju (Izvor: Privatna arhiva)

Elma Šahman, na dodjeli Trećejanuarske nagrade u Bijelom Polju (Izvor: Privatna arhiva)

Pomenuta nagrada Opštine Bijelo Polje za nju predstavlja „pečat“ i uspjeh koji govori o tome da svaki trud nije uzaludan.

„Predstavlja mi motiv da još više dam podršku djeci u školi i nekako osjećam veću odgovornost. Motiviše me da nikad ne odustanem, jer ako imamo želju, možemo pronaći način da promijenimo život, da bude bolji“ – smatra sagovornica PRIME redakcije.

Elma Šahman, dobitnica Trećejanuarske nagrade u Bijelom Polju (Izvor: Privatna arhiva)

Elma Šahman, dobitnica Trećejanuarske nagrade u Bijelom Polju (Izvor: Privatna arhiva) 

Kaže da je, nakon što se iz Njemačke doselila u Bijelo Polje, primijetila da djeca žele i vole ići u školu, ali isto tako da nemaju podršku i mogućnost. Njihovo školovanje je takođe bilo otežano zbog lošeg uspjeha u školi, neredovnog pohađanja nastave i sl.

Na početku za svoj „rad“ sa djecom nije dobijala nadoknadu već je to radila isključivo volonterski, što je mnogima bilo čudno.

„Ja sam tako postupila jer da sam čekala platu zakasnila bi djeca u mnogo čemu. Željela sam da odmah krenem u akciju i nadala sam se da će me škola jednog dana zaposliti“ – iskrena je naša sagovornica.

Prisjećajući se svog djetinjstva, kaže da na početku nije imala podršku okoline, ali da su joj kasnije roditelji, prijatelji i direktorica škole u kojoj je bila đak pomagali da sa uspjehom završi školovanje. Nakon povratka iz Njemačke, obrazovanje u Crnoj Gori je nastavila vanredno i sa uspjehom završila Srednju stručnu školu ,,Bijelo Polje”- smjer tehničar prodaje.

Na pitanje koliko je važna podrška okoline u obrazovanju romske djece, smatra da neki roditelji nisu svjesni koliko je važno da se njihova djeca obrazuju i uspješno završe školu kako bi im život bio bolji.

„Svačiji život je različit, neki roditelji znaju koliko je škola važna, a neki nisu ni svjesni toga. Zato ne daju podršku svojoj djeci. Međutim, tu su i drugi razlozi, ili zbog lošeg materijalnog statusa ili možda zato što nemaju povjerenja u nastavnike, učitelje i direktore. Eto to su neki razlozi, ali jedan od najsigurnijih razloga je taj što nisu svjesni  koliko je obrazovanje važno“ – smatra sagovornica PRIME redakcije.

Dodaje da je za uspješno obrazovanje romske djece ključna komunikacija između roditelja i predstavnika škole, kao i neformalno obrazovanje djece putem različitih radionica.

Kada je u pitanju Elmin doprinos obrazovanju djece to konkretno podrazumijeva komunikaciju sa djecom, njihovim roditeljima i školom, pomaganjem oko domaćih zadataka i drugih školskih obaveza, ali i pripremu za svakodnevni odlazak na časove. Elma je često i prevoditeljka sa romskog na crnogorski i obratno, jer neka djeca ne razumiju u potpunosti crnogorski jezik.

Naša sagovornica ima planove da se još više osnaži i napreduje, nastavi da pruža podršku djeci kao i do sada, te da nastavi put kojim je počela.

„Kao što sam već rekla, ako imamo volju, možemo naći način da promijenimo život na bolje. Svakome preporučujem da ne odustaje od svojih ciljeva“ – poručuje počasna građanka opštine Bijelo Polje.

 

Jasmina Beriša

Članak je nastao u okviru projekta PRIME (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni Mediji) koji je finansijski podržan od Evropske unije i dijelom kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Stavovi izraženi u ovom članku isključiva su odgovornost PRIME redakcije i ne odražavaju nužno stavove donatora.

 

PRIME redakcija

Add a Comment

You must be logged in to post a comment