FPN-min

Mrtvo slovo na papiru

Predavanja su počela u ponedeljak, 28. septembra, ali je dvoje mladih kandidata, pripadnika romske i egipćanske populacije, ostalo bez indeksa na državnom Univerzitetu. Njima nije ...