SARADNIK U SOCIJALNOJ INKLUZIJI ROMA I EGIPĆANA U OBLASTI OBRAZOVANJA

1-min (1)

Završena obuka, prijava za radno mjesto još uvijek traje

Prethodnog vikenda uspiješno je završena obuka za Saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja, koja je trajala 18 radnih dana.

U subotu 19. septembra završena je obuka za Saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja koja se održavala u prostorijama Gimnazije ,,Slobodan Škerović”. Obuku je prošlo sedam kandidata, od kojih su četvoro pripadnici romske i egipćanske populacije.

Pored desegregacije djece romske i egipćanske populacije, saradnici u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja (medijatori) kontinuirano pomažu djeci u prevazilaženju jezičkih barijera i poboljšanju školskog uspjeha, a ujedno ostvaruju bolju saradnju i kontakt roditelja i škole.

Škole su počele objavljivati konkurse za prijem istih u radni odnos. RomaNet je prenio oglase na tekstu pod naslovom Prilika za zapošljavanje.

Na sajtu Zavoda za zapošljavanje 16. septembra je objavljen oglas/konkurs za zapošljavanje jednog Sarnadnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja. Pravo na prijavu ima kandidat koji je završio treći ili četvrti stepen srednje škole. Saradnika u ovoj oblasti traži osnovna škola ,,Blažo Jakov Orlandić” iz Bara, radi se prije podne, a posebno se ohrabruju pripadnici romske i egipćanske populacije da se prijave na konkurs.

Osnovna škola ,,Savo Pejanović”  je 18. septembra objavila konkurs za zapošljavanje jednog Saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja koji stoji na sajtu Zavoda za zapošljavanje, koji traje osam (8) dana od dana kada je oglas/konkurs objavljen.

Osnovna škola ,,Božidar Vuković Podgoričanin” je 16. septembra objavila konkurs za zapošljavanje sedam medijatora.  I za ovu osnovnu školu važe isti kriterijumi kao i kod prethodnih osnovnih škola.

Od kandidata se očekuje da imaju završenu obuku za saradnika/cu u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti obrazovanja, znanje jezika u službenoj upotrebi i jezika zajednice sa kojom se radi (romski i albanski jezik), odličnu vještinu komunikacije, proaktivnost, odgovornost i sposobnost za timski rad, sposobnost za rad sa ugroženim grupama stanovništva i znanje za rad na računaru (Microsoft Office program). Neophodno je da kandidati imaju crnogorsko državljanstvo.

 

 

Comments are closed.