ROMI I EGIPĆANI U CRNOJ GORI TRAŽE SVOJA PRAVA

DSCF1124-min

VIDEO: Predstavljen prvi pokret Roma i Egipćana u Crnoj Gori – UPRE

„Uzimajući u obzir korijenito poznavanje problema sa kojima se romska i egipćanska zajednica svakodnevno suočava kao i konsultacije sa njima, UPRE je inicirao prikupljanje najmanje 3000 potpisa kako bi se ispunili zakonski propisi za pokretanje peticije kao jedan od demokratskih načina da ostvarimo ciljeve koji se odnose na poboljšanje života Roma i Egipćana", kazao je Almir Tahiri.

Danas je u EU info centru u Podgorici održana konferencija povodom predstavljanja građanske inicijative UPRE koja je nastala u septembru ove godine sa ciljem da zagovara interese romske i egipćanske zajednice i artikuliše njene potrebe u političkoj sferi Crne Gore.

„UPRE okuplja grupu ujedinjenih obrazovanih aktivista/kinja iz romske i egipćanske zajednice iz različitih gradova i različite starosne strukture u kojoj mladi intelektualci dominiraju. Naziv UPRE u prevodu sa romskog jezika znači „gore“ ili ti uspon što i jeste cilj, da romska i egipćanska zajednica napokon, ujedninjeni ustanu, i uključe se aktivno u sve procese donošenja odluka“, objasnio je Elvis Beriša, član građanske inicijative UPRE.

Cilj UPRE je da romsku i egipćansku zajednicu u Crnoj Gori osnaži da aktivno zagovara za svoja ljudska prava. Ova inicijativa, objašnjava Beriša, povezuje više od 40 romskih aktivista iz 10 opština Crne Gore, organizovani sa ciljem da donesu pozitivne promjene u životima Roma i Egipćana.

,,Iako Romi žive duže od 100 godina u Crnoj Gori i korisni su članovi crnogorskog društva, do sada nikada nijesu imali prilike da se uključe u demokratskim procesima, da odlučuju o svojoj sudbini”, kazao je Beriša i dodao da se o odlukama koje se tiču života Roma i Egipćana pitaju svi osim njih samih.


Elvis Beriša – član građanske inicijative UPRE (foto: Enis Eminović)

„To potvrđuje i činjenica da se od 1998. godine kada je Institut afirmativne akcije uveden u izborno zakonodavstvo. Zakon o izboru odbornika i poslanika do sada izmjenio 17 puta, a nijednom se nije razmotrila mogućnost da se romskoj zajednici omogući autentično predstavljanje u Domu gdje se donose odluke za njihov život“, istakao je Beriša.

U Crnoj Gori, osim simboličnog zapošljavanja u državnoj upravi i to na pozicijama koje su bez uticaja, romska zajednica ne učestvuje u tijelima političkog odlučivanja. Romi su prema posljednjem istraživanju sprovedenog od strane Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) najugroženija i najdiskriminisanija manjinska zajednica u Crnoj Gori, i trend povećanja etničke distance prema Romima raste.

„Prema našim procjenama više od 50% romskih porodica živi u objektima koje nisu legalizovane i zbog toga im preti iseljenje“ kazao je Beriša i dodao da zbog toga sami Romi i Egipćani, ali i međunarodna zajednica ne vidi rezultate u napretku.

On je objasnio da su članovi UPRE odlučili da preuzmu aktivniju ulogu u socijalnoj inkluziji romske i egipćanske zajednice kroz pokretanje građanske inicijative UPRE u okviru koje su pokrenuli peticiju kao jedan od demokratskih načina da zastupaju potrebe romske i egipćanske zajednice.

„Želimo da naglasimo da je nas tim za mobilizaciju proteklih nedelja prikupio oko 1500 potpisa podrške u romskoj i egipćanskoj zajednici u više opština. Ovo je po prvi put da se romska i egipćanska zajednica mobiliše u ovolikom broju i na ovaj način, tako da se u  Crnoj Gori ovaj dan može sigurno obilježiti kao istorijski ne samo za romsku zajednicu već i za Crnu Goru“, pojasnio je.

UPRE će u narednom periodu nastaviti aktivno da radi na terenu. Beriša je najavio da romska i egipćanska zajednica može da ih očekuje u narednim danima jer će tim UPRE posjetiti svaku porodicu.

Almir Tahiri, takođe član građanske inicijative UPRE, predstavio je ciljeve koji su definisani peticijom.

„Uzimajući u obzir korijenito poznavanje problema sa kojima se romska i egipćanska zajednica svakodnevno suočava kao i konsultacije sa njima, UPRE je inicirao prikupljanje najmanje 3000 potpisa kako bi se ispunili zakonski propisi za pokretanje peticije kao jedan od demokratskih načina da ostvarimo ciljeve koji se odnose na poboljšanje života Roma i Egipćana, a to su:

Izmjena Zakona o izboru odbornika i poslanika – član 94 stav 2 tačka 2 – smanjenje cenzusa sa 0,70 na 0,35% kako bi i romska nacionalna zajednica dobila šansu za političko predstavljanje u Skupštini Crne Gore, po modelu koji već postoji za jednu nacionalnu manjinsku zajednicu u Crnoj Gori.

U Vladi Crne Gore, tačnije u Kancelariji za evropske integracije formirati Sektor za kreiranje, implementaciju i monitoring sprovođenja politika vezanih za Rome i Egipćane, koji će kroz izradu i realizaciju politika za Rome imati fokus i na ostvarivanje ciljeva Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma u sklopu procesa proširenja evropske unije koju je Vlada Crne Gore potpisala u julu ove godine.

Riješavanje pitanja stanovanja romskim i egipćanskim porodicama, posebno najugroženijima kroz adekvatna stambena rešenja, uključujući legalizaciju neformalnih objekata i obezbeđivanje socijalnog stanovanja. Ovo je svakako i jedna od preporuka evropske komisije”, naveo je Tahiri.

,,Ovom prilikom poručujemo Vladi Crne Gore i međunarodnoj zajednici, da smo mi ruka saradnje za rjesavanje  problema sa kojima se svakodnevno suočavaju Romi i Egipćani, što će sveukupno doprinjeti ulasku Crne Gore u Evropskoj Uniji”, dodao je Zahiri.


Almir Tahiri – član građanske inicijative UPRE (foto: Enis Eminović)

Na kraju konferencije članica građanske inicjative UPRE, Linda Jefkaj predstavila je na koji način se peticija može potpisati i pozvala sve građane da podrže u što većem broju. Ona je zvanično na konferenciji pokrenula peticiju, i trajaće u narednih dva mjeseca.

Comments are closed.