ROMI U PODGORICI

1q1q1q1q1q1q1

Video: Podrška u obrazovanju, teškoća ne fali

Brojna romska djeca koja pohađaju školu, do nedavno, nisu imala mogućnost učenja na daljinu. Sada im pametni telefoni koje je donirao Help pomažu da uče i savladaju gradivo. Tamo gdje ima više školske djece jedan telefon, često, nije dovoljan

Osnovna škola ,,Božidar Vuković Podgoričanin” u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, Direktoratom za ljudska i manjinska prava i Unicefom, sredinom aprila započela je akciju djeljanja školskog materijala, učenicima od prvog do osmog razreda za učenje iz kuće. Pomoć dijele  volonteri Crvenog krsta.

Direktorica ove škole Ljubinka Nedić ističe da je Unicef  tehnički podržao akciju i da je obezbedio sve što je potrebno za pripremanje materijala za praćenje školskih aktivnosti: papir tonere, koverte, heftalice.

,,Materijal šaljemo djeci koja nemaju redovan pristup internetu ili ne mogu redovno da koriste telefon iz razloga što roditelji rade ili iz razloga što u jednom domaćinstvu ima po četvoro ili petoro školske djece a samo jedan pametni telefon”, objašnjava direktorica škole.

Direktorica OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin" Ljubinka Nedić (Foto: Enis Eminović))

Direktorica OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin” Ljubinka Nedić (Foto: Enis Eminović))

Ona je naglasila da su aktivnošću koju sprovode obuhvaćeni učenici svih razreda osim učenika završne godine koji su uključeni na Viber grupe ili Gugl učionice.

Prosvjetni radnici ove škole posebno su ponosni na djecu iz romske i egipćanske zajednice koji pohađaju deveti razred. ,,Nešto na šta smo posebno ponosni jeste da sva djeca romske i egipćanske populacije prate redovnu nastavu, jer nam je stalo da se oni uključe upravo zbog testiranja, odnosno polumaturskog ispita”, istakla je Nedić.

U ovoj akciji su, osim nastavnika koji redovno pripremaju i štampaju školski material, uključeni i saradnici u socijalnoj inkluziji – medijatori, koji pomažu u pripremi odnosno pakovanju materijala.

U zavisnosti  od situacije sa epidemijom korona virusom, u postupak dijeljenja školskog materijala, direktorica škole najavila je da će u narednom periodu biti uključeni i medijatori koji će pored djeljenja materijala, donijeti i povratne informacije nastavnicima o djeci.

Šejla Pepić studentkinja je na fakultetu Političkih nauka na odsjeku socijalni rad i socijalna politika. Jedna je od romskih aktivistkinja i radi kao medijatorka u obrazovanju u ovoj školi koju, kako kaže, pohađa najveći broj romske i egipćanske djece iz Podgorice.

,,Prema normi, svaki medijator prati po sedamdesetoro djece, tako da se i mi vodimo time. S obzirom da u našoj školi ima sedam medijatora, mi smo to nekako podijelili po razredima, tako da ja vodim učenike šestog razreda”, priča Pepićka.

Na početku je bilo, kaže ona, teško u radu sa djecom. Međutim, kroz svakodnevnu komunikaciju i tokom kućnih posjeta situacija je iz dana u dan bila sve bolja.

,,Saradnja sa roditeljima je, mogu reći, bila teža nego sa decom- ipak je sa djecom lakše uspostaviti taj kontakt, dok je sa roditeljima to malo teže. Mislim da smo mi zapravo posrednici između same škole i tih roditelja: sve što roditelji ne mogu, mi ćemo to uraditi umjesto njih. Znači sve informacije vezane za njihovo dijete mi prenosimo nastavnicima i školi”, objašnjava Pepićka koja posao medijatorke u ovoj školi obavlja već dvije godine.

Šejla Pepić, socijalna saradnica u obrazovanju (Foto: Enis Eminović)

Šejla Pepić, socijalna saradnica u obrazovanju (Foto: Enis Eminović)

Podsjećamo, njemačka organizacija Help u saradnji sa Crnogorskim Telekomom je osnovnoj školi ,,Božidar Vuković Podgoričanin” dodijelila 70 pametnih telefona za učenike romske i egipćanske populacije. Prema riječima naše sagovornice, donacija pametnih telefona je u velikoj mjeri pomogla, kako školi tako i njenim učenicima.

,,Mi uopšte nismo imali kontakt sa djecom jer im nije bio dostupan internet a i nisu imali mogućnost da prate on-lajn nastavu. Sa telefonom su dobili i besplatan internet koji mogu da koriste u naredna dva mjeseca”, objašnjava Pepićka.

Na naše pitanje koliko je podjela pametnih telefona pomogla onim roditeljima koji ne znaju da ih koriste, ona odgovara da je zbog mnogo neobrazovanih roditelja podjela pametni telefona bila veliki izazov.

,,Mi smo tu da pođemo kod njih kući, da aktiviramo karticu i da im pomognemo oko svih nejasnoća. Ne samo oko pametnih telefona, već i pri izradi domaćih zadataka, a sve to u cilju da poboljšamo njohovo znanje”, ističe medijatorka i dodaje da su romskoj i egipćanskoj djeci otežani uslovi i kada se normalno funkcioniše , te da im ne-komunikacija sa nastavnicima dodatno predstavlja problem i otežava školovanje.

,,Podjelom telefona omogućili smo im da budu u komunikaciji sa nastavnicima. Sada je ta komunikacija redovna, kako sa nastavnicima tako i sa nama medijatorima. Trudimo se da budu u istoj liniji sa većinskom populacijom”, priča Pepićka.

Iako je situacija, kako navodi, teška samim tim što su Romi i Egipćani svakodnevno diskriminisani i bez situacije sa virisom korona, medijatorka svim roditeljima poručuje da svoju djecu podrže u obrazovanju kako bi poboljšajali uslove i stvorili mogućnost za bolju budućnost.

Porodica Beriša je jedna od onih koji su dobili pametni telefon. Strina učenika koji pohađaju nastavu u osnovnoj školi ,,Božidar Vuković Podgoričanin”, ističe da je na početku bilo teško samo zato što je više djece moralo da bude za jednim računarom, koji se, kako kaže, zbog dotrajalosti isključuje svakih desetak minuta.

,,Teško je da za jednim računarom budu svi zajedno. Nisu imali mogućnost praćenja na televiziji, niti praćanja na računaru, sve dok nisu dobili ovaj mobilni telefon, ali ipak i sa tim jednim telefonom što su dobili ne mogu svi sve da postignu”, objašnjava Hikmeta Beriša.

Hikmeta Beriša (Foto: Enis Eminović)

Hikmeta Beriša (Foto: Enis Eminović)

Snalaze se, kaže ona, tako što svaki od njih telefon koristi po pola sata, ili sat, i tako iz dana u dan. Dodaje da djeca ne postižu da završe sve zadatke koje zadaju njihovi nastavnici.

,,Teško je dok nije neko tu da ih uči i malo sa njima radi, pokušavaju sami da uče i rade domaće alivto što pokušavaju je baš teško”, istakla je Beriša.

Cima Hajrizi je baba djevojčice osmog razreda koja takođe pohađa osnovnu školu ,,Božidar Vuković Podgoričanin”. Za portal RomaNet kaže da njena unuka, do nedavno, nije imala mogućnost učenja iz kuće. Međutim, sada joj telefon pomaže da uči i savlada gradivo.

,,Učila je po malo, izlazila iz kuće, dolazila i sve tako. Sad od kad je uzela telefon bolje piše, bolje uči, radi domaće, razgovara se sa svojom nastavnicom, šalje joj svoje zadatke, a njena nastavnica joj u svemu tome nesebično pomaže”, priča Hajrizijeva.

Pored znatne pomoći koju ima od strane nastavnice, ona ističe da djevojčici pomaže i njena majka.

,,Uči sa snahom, snaha joj diktira i pomaže, ona piše i tako uspijeva da završava svoje zadatke. Od kad je uzela telefon piše i radi u kući, bolja je nego prije”, objašnjava Hajrizijeva zahvaljujući se školi na dobijeni telefon.

,,Dobro je da su joj dali telefon, sada joj dobro ide, piše, radi i lakše joj je da uči”, dodala je ona.

Cima Hajrizi (Foto: Enis Eminović)

Cima Hajrizi (Foto: Enis Eminović)

U cilju spriječavanja širenja epidemije virusom korona, direktorica škole Ljubinka Nedić svojim učenicima poručuje da se i u narednim danima pridržavaju mjera koje je uvelo Nacionalno kordinaciono tijelo.

,,Osnovna poruka bi bila da se, prije svega,  svi čuvaju, da svi vode računa o svom zdravlju i o zdravlju svojih bližnjih i ono što je najbitnije, da uče jer će i ovo proći a znanje će nam uvijek biti potrebno”, poručila je ona.

Za portal RomaNet Nedić kaže da je do sada već izvršena jedna podjela školskog materijala, te da će volonteri Crvenog krsta ponovo preuzeti školski materijal i dijeliti ga u narednim danima.

,,Tako ćemo raditi i sledeće nedelje i vjerovatno sve do kraja školske godine”, zaključila je ona.

Comments are closed.