VIDEO: Hedina Sijerčić Tahirović o položaju Roma i romskom jeziku

Dr Hedina Sijerčić Tahirović je istraživačica, književnica i profesorica romskog porijekla u čijem su fokusu djelovanja romski jezik, kultura i tradicija. Trenutno boravi u Crnoj Gori kao predavačica na prvom modulu programa ,,Romologija” – kursu ,,Identitet Roma i dileme identiteta” u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva prosvjete, Instituta za strane jezike i … Continue reading VIDEO: Hedina Sijerčić Tahirović o položaju Roma i romskom jeziku