VIDEO: Apatridija – Živjeti tiho i bez prava

Inkluzija Roma u većinsku zajednicu i poboljšanje uslova života ove populacije sve su češća tema. Međutim, u praksi ne mijenja se mnogo njihov položaj. Jedan od glavnih problema sa kojima se Romi u Crnoj Gori susrijeću je neregulisan pravni status. Veliki broj Roma koji su u toku rata devedesetih potražili sigurnost u Crnoj Gori nemaju … Continue reading VIDEO: Apatridija – Živjeti tiho i bez prava