Univerzitet Crne Gore

Upis fax-min

Upis na fakultete 1. i 2. jula

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore raspisao je  Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2021/2022 koji se finansiraju iz Budžeta. Mjesta ima za ukupno 3,331 studenta. Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po jedan odsto po principu afirmativne akcije.

Prijava na konkurs se podnosi 01. i 02.07.2021. godine do 16 h, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi.

Ove godine upis će se vršiti elektronskim putem popunjavanjem elektronske prijave putem platforme dostupne na sajtu https://www.upisi.edu.me/.

Kandidat unosi svoj JMB (jedinstveni matični broj) i bira željeni studijski program. Nakon klika na opciju PODNESI ZAHTJEV podaci koji su relevantni za prijavljivanje preuzimaju se iz odgovorajućih državnih registara i šalju upisnim komisijama.

U slučaju da prijavljivanje nije moguće ovim putem (npr. u registrima ne postoje podaci o postignuću u srednjoj školi, strani državljani, državljani Crne Gore koji su srednju školu ili dio završili van Crne Gore i sl) Kandidat će dobiti obavještenje sadržine: Podaci o školskom postignuću nijesu nađeni u registru i nije moguće izvršiti prijavu ovim putem.

Kako su saopštili iz UCG nakon podnošenja elektronske prijave, Kandidat dobija potvrdni e-mail sa sadržajem da je elektronska prijava uspješno popunjena.  Takođe, putem ove online platfrome Kandidat ima uvid u podatke o statusu njegove prijave i uspjehu u srednjoj školi.

Uputstvo za elekronsku prijavu možete pronaći na sledećem linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/119142-uputstvo-za-elektronski-upis-u-prvu-godinu-osnovnih-studija

Ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati se mogu prijaviti neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice odnosno fakulteta.

Potrebna dokumenta za upis:

-originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

-originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
-diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
-kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
-diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.
-Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Naslovna fotografija: vijesti.me

 

Comments are closed.