U CILJU AKTIVNIJEG UČEŠĆA MLADIH U DONOŠENJU ODLUKA

Romski centar Bar-min

U Baru osnovan Romski edukativni centar

U cilju osnaživanja mladih da prepoznaju diskriminaciju i primijene mehanizme u borbi za svoja prava u Baru je osnovan Romski edukativni centar (REC). Osnivanje ovog centra inicirao je Centar za afirmaciju romske i egipćanske populacije (CAREP) iz Nikšića.

“Mladi u Nikšiću i Baru susreću se sa diskriminacijom tokom školovanja, nerješenim pravnim statusom, otežanim uslovima za zapošljavanje ili potpunom nemogućnošću istog, kao i lošim uslovima stanovanja. Ovakve okolnosti demotivišu mlade da aktivno participiraju u svakodnevnim društvenim procesima i dobiju mogućnost za učešće u procesu donošenju odluka”, kazao je izvršni direktor CAREP-a Nardi Ahmetović.

On ističe da će Romski edukativni centar predstavljati resursni centar za mlade Bara, prije svega pripadnika RE populacije. Ovakav vid organizovanja mladih jeste,kako je kazao, preduslov za njihovo aktivno učešće i ozbiljan alat za bolje pozicioniranje mladih.

„ Neophodne su korjenite promjene odnosa nadležnih ustanova i cjelokupne zajednice prema mladima. Ne smijemo dozvoliti kao društvo da mladi budu prepušteni sami sebi bez adekvatne brige o njihovom položaju i potrebama”, poručio je Ahmetović.

Tokom jednodnevne obuke, mladi iz Bara su uz pomoć kolega iz Nikšića timskim radom mapirali najveće izazove sa kojima se susreću u svojoj lokalnoj zajednici, naučili više o menadžmentu, upravljanju organizacijama, komunikacijskim vještinama i procedurama za osnivanje organizacije.Romski edukativni centar je prva omladinska romska organizacija u Baru.

Veliku podršku osnivanju REC-a, kako kaže Ahmetović, pružila im je Opštine Bar i savjetnik za manjine, Naser Kraja.

Romski edukativni centar je formiran u sklopu projekta „Jačanje aktivizma mladih u opštinama Nikšić i Bar – Zajedno smo jači“. Projekat je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo kroz program “Podrške aktivizmu i liderstvu mladih”, a realizuje se uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 

Comments are closed.