Sovak_Policemen_in_uniform

Rom dobio spor protiv slovačke policije za nezakonit pritvor

Okružni sud u Bratislavi presudio je u korist tridesetogodišnjeg Roma sa intelektualnim teškoćama koji je 2013. godine bio nezakonito zadržan u policijskom pritvoru četiri nedjelje.

Sud je prvostepenom presudom osudio i novčano kaznio muškarca iz Moldave na Bodvi 4.000 eura za protivpravno zatvaranje i zlostavljanje Roma. Pravno zastupanje su obezbijedili Evropski centar za prava Roma (ECPR) i Fondacija Validity. Ministarstvo pravde nije uložilo žalbu na odluku, što znači da je presuda pravosnažna.

„Smatram da je presuda kojom je sud dodijelio odštetu tužiocu pravična“, rekao je Jan Bartanus, advokat, koji je zastupao Roma pred sudom. „Nedopustivo je da neko provede nedjelje u pritvoru samo zbog neopravdanog nečinjenja istražitelja. Sud je ispravno utvrdio da je protivzakonito lišenje slobode imalo negativan uticaj na lični život podnosioca predstavke.”

Predsjednik ECPR Đorđe Jovanović pozdravio je odluku Suda, ali je rekao da slučaj ukazuje na širi problem u okviru slovačkog krivičnog sistema.

„Nezakonito pritvaranje ovog Roma nije samo propust lokalne policije, to je još jedan neprihvatljiv primer sistema koji je institucionalno rasistički usmjeren ka Romu. Sistem koji je dozvolio da bude nezakonito držan u pritvoru četiri nedelje i natjerao ga da čeka sedam godina na presudu, isti je onaj koji sprovodi nezakonito etničko profilisanje i puni zatvore Romima. Ova presuda razotkriva pukotine u sistemu krivičnog pravosuđa i drago nam je što je Ministarstvo pravde preduzelo pozitivan korak u odluci da se ne žali na slučaj”, poručio je.

Rom je priveden u noći 16. juna 2013. godine u  Budulovskoj ulici, u naselju Moldavija na Bodvi, naselju sa većinskim romskim stanovništvom. Zajednica je tog dana održala zabavu, proslavljajući završetak projekta Romske mreže o uključivanju Roma u gradu koji finansira EU.

Opštinska policija je tokom popodneva posjetila zajednicu, bez primjedbi. U 23 sata stigla je patrola državne policije i zatražila da se utiša muzika, na šta je zajednica pristala i zabava je završena.

Kasnije te noći stigla je policijska patrola i počela da maltretira romskog tinejdžera. Usljed čega su neka djeca, zajedno sa Romom, gađala policijska kola kamenicama. Policija je privela 30-godišnjeg Roma.

Krivični zakonik Slovačke zahtijeva da se krivične prijave/optužbe odmah povuku kada se utvrdi da navodni počinilac ima mentalni poremećaj koji ga lišava krivične odgovornosti.

Potvrđeno je da je istražni policajac iz vještačenja znao za invalidnost Roma. Umjesto da ga odmah puste, policija ga je držala u pritvoru dva i po mjeseca, a za to vrijeme policija je četiri nedjelje bila u posjedu vještačenja.

On je prijavio da su ga maltretirali drugi zatvorenici u pritvoru, a svjedoci su potvrdili da ga je policija držala vezanog za stolicu u stanici. Rom je pušten tek nakon pravnih koraka i intervencija advokata koji ga je zastupao.

U oktobru 2013. godine pokrenuli su disciplinski postupak od strane slovačkog generalnog tužioca i slovačke policije protiv okružnog ogranka tužilaštva, odnosno istražnog policajca, zbog teškog nedoličnog ponašanja u njihovim aktivnostima.

Smatra se da je ovaj slučaj podstakao masovnu policijsku raciju na romsku zajednicu u Moldavi na Bodvi samo tri dana kasnije. Dana 19. juna 2013. šezdeset pet policajaca naoružanih palicama i psima upalo je u romsku zajednicu u Budulovskoj ulici, neselektivno ranivši preko 30 žena, muškaraca i djece.

Lokalne vlasti nikada nijesu efikasno istražile napad, pokušali su da prikriju djela brutalnosti, a Romi koji su se žalili sudu čak su optuženi za lažno svjedočenje zbog lažnih optužbi na račun policije.

 

Comments are closed.