Mladi u toku radionice (Fotografija: Privatna arhiva)

Rad i znanje su jedini način za izlazak iz nemaštine

Mladi u toku radionice (Fotografija: Privatna arhiva)

Mladi u toku radionice (Fotografija: Privatna arhiva)

Kroz projekat „Mediji za nas – Učimo i kreiramo“ NVO „Centar za afirmaciju “ – CAREP je počela sa edukacijom mladih pripadnika romske i egipćanske  populacije. Projektom su predviđene aktivnosti kao što su radionice za mlade na temu zdravih stilova života, medijske pismenosti, prevencije droga, maloljetničkih ugovorenih brakova, važnosti uključivanja u društvo/aktivizam i medijsko izvještavanje. Projekat finansira Institut za Medije Crne Gore uz sufinansiranje Ministarstva javne uprave.

Zbog prepreka sa kojima su se suočili zbog COVID – a 19, jedino rješenje im je bilo da obuku nastave online preko ZOOM aplikacije. Imali su poteškoća jer dosta mladih ljudi nije imalo pametne telefone i potrebnu aplikaciju pa su obilazili svakog mladog učesnika, kako bi instalirali aplikaciju kod onih koji su imali pametne telefone. Nakon ukidanja mjera Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) nastavili su sa uobičajenim radom.

„Nijesmo mogli da održimo aktivnosti po planu projekta, pošto smo bili prinuđeni da jedno vrijeme prekinemo kontakte sa mladima koji su bili naši saradnici. Zabrana kretanja, nedovoljna pismenost (mladi ne znaju da koriste internet u svrhu učenja), manjak interneta i pametnih telefona dio su problema sa kojima smo se suočili“, obajšnjava Nardi Ahmetović izvršni direktor „Centra za afirmaciju RE populacije“.

Nardi Ahmetović izvršni direktor Centra za afirmaciju RE populacije (Fotografija: Privatna arhiva)

Nardi Ahmetović izvršni direktor Centra za afirmaciju RE populacije (Fotografija: Privatna arhiva)

Održana su tri vebinara (internet radionica/seminara) o novonastaloj situaciji i izvještavanju o RE populaciji i razgovarali sa mladima o tome kako su zadovoljni sa izvještavanjem portala, vijestima u elektronskim medijima i slično.

Vebinar na istu temu planiran je da se održi i sa studentima iz većinske i romske i egipćanse zajednice: kako oni vide položaj Roma i Egipćana, koje su njihove najčešće predrasude i sterotipi, imaju li predloge za njihovo otklanjanje.

Ahmetović ne krije zadovoljstvo do sada urađenim.

„Kad sve saberemo, zadovoljni smo razultatima. Možda bi oni bili bolji da nas sve ovo nije pogodilo, ali sve nam je to kao organizaciji veoma novo i to iskustvo ćemo iskoristiti u budućnosti“, kaže Ahmetović.

Zahvaljući projektu „Mediji za nas – Učimo i kreiramo“ i donatorima koji su prepoznali ideju i dali im podršku, mladi RE populacije će nastaviti da prenose znanje koje su stekli tokom radionica.

„U današnjem vremenu čovjek mora biti medijski pismen, pogotovo kad se radi o manjinima. Mi se trudimo, sa našim partnerima, da mlade motivišemo i uključimo u neformalno i formalno obrazovanje, jer je jedini način za izlazak iz nemaštine vrijedan rad i znanje o svojim pravima“, kaže Ahmetović za portal RomaNet.

 

Comments are closed.