ROMSKE ORGANIZACIJE MLADIH U ZAJEDNIČKOJ AKCIJI 

Nenaslovljeni dizajn

Pokrenuta kampanja: REaguj, prijavi nasilje

Kampanja je usmjerena na mlade ljude iz romske i egipćanske zajednice koji često iz kulturoloških razloga ne prijavljuju nasilje.

Romska organizacija mladih Koračajte sa nama – Phiren Amenca zajedno sa Centrom za afirmaciju RE populacije pokrenula je kampanju za prevenciju nasilja ,,REaguj”.

Cilj kampanje je da građane podsjete da je važno da prijave nasilje i da o njemu ne ćute jer nasilje nije privatna stvar.

Kampanja je usmjerena na mlade ljude iz romske i egipćanske zajednice koji često iz kulturoloških razloga ne prijavljuju nasilje. Kroz kratku video formu i poruke:

  • Nasilje nije privatna stvar
  • Nijesi dobar prijatelj ako ne prijaviš nasilje
  • REaguj dok nije kasno
  • Spriječi nasilje, prijavi policiji

Takođe, ove dvije nevladine organizacije će pozvati mlade ljude da se slikaju sa vizualom koji poziva na prijavljivalje nasilja.

Kampanja je pokrenuta u okviru inicijative Forum MNE ,,Pozitivni sadržaji na društvenim mrežama-program obuke i mentorstva” uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Koordinatorka projekta u Forumu MNE Anđelija Lučić, kaže da je ova inicijativa pokrenuta u cilju prevencije nasilnog ekstremizma u zajednci i kako bi se podržali napori civilnog sektora u jačanju otpornosti mladih na nasilni ekstremizam,

,,Iako nasilni ekstremizam nije direktno usmjeren na jednu grupu, mladi ljudi su često okarakterisani kao posebno ranjiva kategorija kad je riječ o ovom problemu. Uprkos postojanju određenih inicijativa potrebno je raditi na izgradnji sistematskog i koherentnog odgovora koji bi se fokusirao na osnaživanje otpornosti mladih i cjelokupne zajednice”, istakla je Lučić.

Video ,,Reaguj. Prijavi nasilje” možete pogledati:

 

 

Comments are closed.