MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA

5474825330_4470fa5928_b-min

Počelo prijavljivanje za obeštećenje majki sa troje ili više djece

Korisnice naknada na osnovu rođenja troje ili više djece od juče mogu u centrima za socijalni rad da podnesu zahtjev za obeštećenje, navode iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja. To je predviđeno Zakonom o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece.

Zahjev se, kako kažu iz Ministarstva, podnosi u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, a poslednji dan za podnošenje zahtjeva je 9. mart 2022. godine.

Pravo na obeštećenje imaju korisnice mjesečnih naknada koje su to pravo ostvarivale u periodu od 1.januara 2016.godine do 30.juna 2017.godine, u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, ako im je to pravo ukinuto.

Pravo na obeštećenje pripada, navode u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, i korisnicama čiji je pravni status uređen Zakonom o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore od 19. aprila 2017. godine nakon isteka vremena korišćenja naknade koje je propisano tim zakonom. Korisnice kojima je pravo na naknadu po Zakonu o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore prestalo po isteku roka od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece tj. 9. marta 2022. godine, zahtjev za obeštećenje mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana prestanka prava na naknadu.

Bivše korisnice ostvaruju naknade u procentualnim iznosima od 70% i 40%, u visini koja im je bila utvrđena kao korisnicima naknade po osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Korisnice naknada moraju, da bi ostvarile pravo na obeštećenje, da podnesu nadležnim Centrima za socijalni rad sledeću dokumentaciju:

  1. Zahtjev – pisani zahtjev stranke; Pisani zahtjev stranke nije propisani obrazac, već slobodna forma, gdje se navodi da stranka aplicira za obeštećenje kao bivša korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece i da prilaže dolje navedene dokaze.
  2. Dokaz  o obustavi prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece – po službenoj dužnosti ovaj dokaz obezbjeđuju centri za socijalni rad, ukoliko stranka uz zahtjev ne priloži rješenje o obustavi naknade;
  3. Dokaz da nije korisnik penzije – ovaj dokaz obezbjeđuje centar za socijalni rad od Fonda PIO, osim za korisnice penzije, koje dostavljaju dokaz od Fonda PIO da su podnijeli zahtjev za obustavu penzije zaključno sa 31. martom 2022. godine;
  4. Dokaz da nije obveznik osiguranja  –  ovaj dokaz obezbjeđuju centri za socijalni rad od Uprave prihoda i carina.

Pravo na obeštećenje prestaje ako korisnica tog prava zasnuje radni odnos, registruje se za obavljanje preduzetničke ili poljoprivredne djelatnosti ili ostvari pravo na penziju u skladu sa zakonom.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa procedurom prijave za obeštećenje, potencijalne korisnice mogu se obratiti nadležnim centrima za socijalni rad u gradovima u kojima žive.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment