NVO KORAČAJTE SA NAMA –PHIREN AMENCA

Digitalni klub za đake-min

Otvoren digitalni klub u školi ,,Božidar Vuković Podgoričanin“

E- centar Digitalna učionica koja funkcioniše u okviru OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin“ otvara svoja vrata i za đake i otpočinje rad Digitalnog kluba, saopšteno je iz NVO Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca”.

Cilj kluba je, kako su kazali iz ove organizacije, da pruži direktnu besplatnu podršku i ekstenzivnu edukaciju učenicima i učenicama ove škole.

Iz NVO Phiren amenca navode da se otvaranje digitalne učionice realizuje se u sklopu projekta ICEDA (Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende – ICEDA), a cijeli projekat sprovodi Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ sa OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin“ kao lokalnim partnerima.

“Digitalni klub će do kraja školske godine raditi kao vanškolska aktivnost koja je usmjerena ka smanjivanju digitalnog jaza između romske i egipćanske populacije i većinske populacije, nudeći đacima praktičan i interaktivan sadržaj kroz koji će usvojiti korisna digitalna znanja. Sam klub je na svakodnevnom raspolaganju i medijatorima ove škole, koji u njemu pripremaju materijal za svakodnevne obaveze”.

Besplatna podrška u info centrima Digitalne učionice, objašnjavaju iz Phiren amenca, se može ostvariti u e-centru direktno, putem mail adrese digitalnaucionicamne@gmail.com i na kontakt telefon 068/422-272.

E-centar Digitalna učionica je jedan od tri e-centra otvorena u sklopu nacionalne mreže za digitalnu agendu , koju uz NVO 35mm, kao nacionalne koordinatore projekta, čine i NVO Centar za Omladinsku edukaciju (u saradnji sa NVO NEST), NVO Super Hub i NVO Koračajte sa nama- Phiren Amenca.

“Povećanje građanskog angažmanju na polju Digitalne agende – ICEDA“ sufinansira Evropska unija, a implementira Metamorphosis Foundation (Sjeverna Makedonija) kao vodeći partner.

Comments are closed.