JAVNI POZIV CIN-CG

Sloboda-medija-slika-stanja-jednog-drustva

Osnaživanje Roma i Egipćana za rad u medijima

Mogućnost učešća na ovom javnom pozivu imaju nezaposleni pripadnici romske i egipćanske populacije sa teritorije Crne Gore, sa završenom najmanje osnovnom školom koji se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Prednost će imati kanditati sa završenom srednjom školom i fakultetom.

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) je u okviru projekta „Osnaživanje RE zajednice za pristup tržištu rada“, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, raspisao javni poziv za obuku u medijskoj industriji za 25 polaznika.

Obuka za novinare, kamermane, grafičke dizajnere, radnike u štampariji i ostale poslove u elektronskim, štampanim i online medijima će se odvijati u dvije faze.

Prva faza predviđa trening od dva mjeseca za svih 25 polaznika, za šta je predviđena određena naknada. Nakon treninga, Komisija će odabrati pet polaznika sa kojima će se sklopiti ugovor o radu u trajanju od pet mjeseci.

Polaznici će se, uz rad, obučavati za poslove u medijima i učestvovati u proizvodnji medijskih sadržaja, za šta će dobijati redovnu mjesečnu naknadu.

Mogućnost učešća na ovom javnom pozivu imaju nezaposleni pripadnici romske i egipćanske populacije sa teritorije Crne Gore, sa završenom najmanje osnovnom školom koji se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Prednost će imati kanditati sa završenom srednjom školom i fakultetom.

Prijave sa biografijom (CV) kandidata, potvrdu iz evidencije Zavoda za zapošljavanje i motivaciono pismo slati najkasnije do 15.02.2020. na e-mail: konkurscincg@gmail.com, ili na adresu: CIN-CG, Trg nezavisnosti bb, 81000 Podgorica.

Comments are closed.