javni-poziv1-min

Obuka za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u obrazovanju

Posebno se ohrabruju pripadnici/pripadnice romske i egipćanske populacije da se prijave na ovaj poziv.

Ministarstvo prosvjete poziva zainteresovane polaznike/ce da se prijave na obuku za sa saradnike u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u obrazovanju, za gradove: Podgorica, Nikšić, Berane, Herceg Novi, Bar, Ulcinj, Kotor i Tivat.

Za prijavu je potrebno imati najmanje treći stepen stručne spreme, odličnu vještinu komunikacije, proaktivnost, odgovornost i sposobnost za timski rad, sposobnost za rad sa ugroženim grupama, kompjuterske vještine (Microsoft Office paket), znanje jezika u službenoj upotrebi i jezika zajednice sa kojom se radi.

Rok za prijavu je 09. jun 2022. godine, a CV i prijava dostavljaju se na e-mail kursevi@gim-pg.edu.me.

Ministarstvo posebno ohrabruje pripadnike/pripadnice romske i egipćanske populacije da se prijave na ovaj poziv.

Comments are closed.