MINISTARTSVO PROSVJETE I JU “SLOBODAN ŠKEROVIĆ”

02522cb87b3b86d19680f29f489dc1d8_orig-min

Objavljen poziv za obuku Saradnika u obrazovanju Roma i Egipćana

“Mi u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava smatramo da je uspješno pohađanje ove obuke jedan od ozbiljnih načina uspješnog i dugoročnog zapošljavanja pripadnika romske i egipćanske zajednice”, saopštili su  iz Ministarstva za ljudska i mnjinska prava.

Ministarstvo prosvjete u saradnji sa JU Gimnazijom „Slobodan Škerović“ iz Podgorice, raspisalo je Javni poziv za prijavu kandidata za obuku za Saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja.

Pravo na prijavu obuke za Saradnika u obrazovanju imaju osobe koje imaju završenu srednju školu i dolaze iz gradova: Podgorica, Nikšić, Berane, Herceg Novi, Bar, Ulcinj, Kotor, Tivat.

Jedan od uslova za učešće na obuku je da osobe koje se prijavljuju za obuku imaju znanje jezika u službenoj upotrebi i jezika zajednice sa kojom se radi odnosno romski i albanski jezik. Na sajtu JU Gimnazije “Slobodan Škerović”, gdje je objavljen poziv, navodi se da lica koja se prijavljuju na obuku za Saradnika u obrazovanju moraju da imaju i odličnu vještinu komunikacije, proaktivnost, odgovornost i sposobnost za timski rad, sposobnost za rad sa ugroženim grupama stanovništva, ali i da imaju znanje za rad na računaru (Microsoft Office programi).

U pozivu se posebno ohrabruju da se na obuku prijave pipadnici romske i egipćanske populacije.

Svi zainteresovani koji ispunjavaju navedene uslove moraju da pošalju svoj CV dokument (poslovna biografija) najkasnije do 20. avgusta na e-mail adresu kursevi@gim-pg.edu.me.

Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava istakli su da je pomenuti Poziv rezultat konsulatacija ovog Ministarstva sa organizacijama civilnog društva, koje su ukazale na potrebu realizacije obuke za Saradnika u obrazovanju, a Ministarstvo prosvjete uvažilo prepoznate potrebe i očekivanje zajednice.

“Mi u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava smatramo da je uspješno pohađanje ove obuke jedan od ozbiljnih načina uspješnog i dugoročnog zapošljavanja pripadnika romske i egipćanske zajednice”, saopštili su  iz Ministarstva za ljudska i mnjinska prava.

 

Fotografija

 

Comments are closed.