(NE)INFORMISANA ROMSKA I EGIPĆANSKA POPULACIJA U CRNOJ GORI

savore1-696x558-min

Ni slova na romskom

Čak ni crnogorski Javni servis (Radio-televizija Crne Gore - RTCG) od 7. marta do danas nije emitovalo emisiju na romskom “Savore” (“Zajedno”). Ta emisija je do 7. marta emitovana dva puta mjesečno.

Romska zajednica u Crnoj Gori nije bila dovoljno i na pravi način informisana o svim mjerama, ali i načinima prevencije novog korona virusa. Uz nekoliko pozitivnih primjera izvještavanja, populacija Roma i Egipćana je uglavnom bila prepuštena isključivo aktivistima civilnog sektora.

Čak ni crnogorski Javni servis (Radio-televizija Crne Gore – RTCG) od 7. marta do danas nije emitovao emisiju na romskom “Savore” (“Zajedno”). Ta emisija je do 7. marta emitovana dva puta mjesečno.

I aktivista Građanskog pokreta UPRE Elvis Beriša smatra da mediji, u prvom redu RTCG, nijesu posvetili dovoljno pažnje informisanju RE populacije tokom krize izazvane virusom korona.

Elvis Beriša

“Većina pripadnika romske i egipćanske zajednice preživljava na način što se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, prebiranjem po kontejnerima, prodajom na buvljoj pijaci i radom u gradskim preduzećima za održavanje higijene pa je samo puko objavljivanje ovih mjera na informativnim emisijama bilo nedovoljno da shvate o čemu se zapravo radi”, ocijenio je Beriša.

Kaže i da se mlađa generacija informiše preko društvenih mreža, ali je i njima bilo teško da se snađu sa birokratskim jezikom i stručnom terminologijom. Romska zajednica, kaže on, nije bila u mogućnosti da razumije jezik struke.

PONUDILI POMOĆ, NI ODGOVOR NIJESU DOBILI

Beriša objašnjava da su zato iz UPRE predlagali da se prevedu sve objave koje Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti (NKT) i Vlada Crne Gore objavljuju.

“Da pored engleskog i albanskog, imaju verziju na romskom jeziku takođe. Uz ovaj predlog stavili smo na raspolaganje naše resurse za prevođenje kako bismo efikasnije doprinijeli da na adekvatan način zajednici plasiramo sve najbitnije informacije. Međutim, izostao je pozitivan odgovor i romska zajednica do danas nije na adekvatan način informisana o kakvom se virusu radi i kakve on posljedice može donjeti u slučaju da se ne pridržavaju mjera koje su donešene. Informativne reklame sa informativno-edukativnim karakterom na većini televizija, posebno na Javnom servisu, su dostupne pored službenog i na engleskom i albanskom jeziku, ali ne i na romskom”, istakao je Beriša.

NKT CG

Tek nakon što je u karantin stavljeno cijelo jedno romsko naselje u Podgorici sa 243 porodice, Institut za javno zdravlje je, u saradnji sa UNHCR-om, dodijelio liflete na romskom, sa informacijama o virusu i o načinu zaštite.

“Zašto smo morali da čekamo da se izoluje naselje da bi se lifleti na romskom jeziku podijeljili izolovanom stanovništvu koje je u velikom procentu nepismeno”, objašnjava Beriša.

Urednik romskog portala Romanet Enis Eminović ističe da u tom mediju nijesu imali vremena za gubljenje. Stalno su bili na terenu.

Enis EMinović (Foto: Privatna arhiva)

“I prije epidemije novog virusa korona redovno smo posjećivali romske i egipćanske porodice i pisali o njihovim životinim pričama i potrebama uopšte. Tokom epidemije pratili smo najugroženije porodice, koje su bile spriječene da ispoštuju mjere NKT, odnosno one porodice koje nisu imale tekuću vodu i mogućnost da obezbijede sredstva za higijenu i dezinfekciju. Takođe, bilo je porodica koje i dan danas žive u mraku bez struje, bez posla i bez ikakvih prihoda u domaćinstvima.  U tim situacijama, bilo je teško, prije svega, kao čovjeku raditi sa njima, a onda i kao novinaru, jer gledati ljude kako preživljavaju bez osnovnih elementarnih uslova za život u 21. vijeku je nedopustivo.  Od pojedinih porodica, koje su nas prepoznale kao dio pomoći, dobijali smo pozive i pratili njihovo stanje tokom epidemije korona virusa i izvještavali o njihovim potrebama. Uradili smo sve što je u našoj moći kako bismo  pomogli tim porodicama”, ocijenio je on.

POZITIVNI PRIMJERI

Novinar portala Romanet, Serđan Baftijari, kaže da ima i pozitivnih primjera izvještavanja i informisanja romske populacije.

Serđan Baftijari (Foto: Privatna arhiva)

“U nekoliko navrata, pogotovo Televizija ‘Vijesti’ je zvala kao goste aktiviste iz romskih NVO i tom prilikom su izvještavali o stanju unutar romske zajednice. Takođe, različiti portali su izvještali o događajima (dodjela pomoći romskoj zajednici) unutar romske zajednice. Ono što smo primijetili je i da su određeni portali i u ovoj situaciji kršili Etički kodex novinara i često objavljivali arhivirane fotografije, golišave i bosonoge romske djece uz bilo koji sadržaj koji se ticao Roma i korone (stereotipno izvještavanje). Ono što smo takođe primjetili jeste veliki broj negativnih komentara na različitim portalima kada je romska zajednica u pitanju, što nas zabrinjava ali i dodatno potvrđuje nalaze istraživanja o etničkoj distanci i diskriminaciji sa kojom se Romi suočavaju. Vjerujemo da mediji, ne samo u našem, već u svakom društvu, igraju jednu od glavnih uloga, i da bi trebali više da infomišu o pozitivnim slučajevima iz romske zajednice kako bi se smanjila etnička distanca prema pripadnicima romske i egipćanske populacije”, kazao je Baftijari.

ROMANET NA VISINI ZADATKA

“Vjerujem da smo u prethodna dva mjeseca uradili dobar posao i da smo doprinijeli da se prava slika šalje u javnost o preprekama sa kojima se svakodnevno suočavaju pripadnici romske zajednice u Crnoj Gori. Posebno smo ponosni što smo na neki način kroz naše izvještavanje doprinijeli da u nekadašnjem kampu dva na Vrelima ribničkim preko 50 osoba dobije pristup vodi, osobe koje su godinama živjele bez vode”, kazao je on.

Ekipa Romaneta na terenu

Bilo je i izazova.

”Za vrijeme epidemije najveći izazovi bili su da stupimo u kontakt sa osobama koje su bile izolovane u kućnom karantinu. Ipak, zbog objektivnog i tačnog izvještavanja, uz zaštitne maske i rukavice, kao i održavanje socijalne distance, svakodnevno smo razgovarali sa našim sunarodnicima….”, pojašnjava Eminović.

TERMINOLOGIJA NERAZUMLJIVA I VEĆINSKOJ POPULACIJI

Iako je romski portal ulagao napore, Beriša objašnjava da se stariji članovi populacije informišu najčešće preko televizije.

“Od prvog dana, do danas, mi smo na Javnom servisu identifikovali samo jedan prilog koji je bio djelimično adekvatno priremljen za romsku zajednicu. S obzirom na situaciju nastalu sa korona virusom, romska zajednica je pokušavala da se kroz informativne emisije na Javnom servisu informiše o situaciji. Međutim, smatramo da je poruke trebalo da budu jezički prilagođene. Javni servis ima zaposlenog jednog Roma i imao je mogućnost da organizuje čak i posebne emisije koje bi romskoj zajednici omogućile da lakše razumije stanje i objasni mjere kojih treba da se pridržavaju. Možemo uzeti kao primjer termin ‘inkubacija’ koji se veoma često koristio. Možemo sada uzeti 100 ispitanika iz romske zajednice, vjerujem da će svega pet odsto možda shvatiti ovaj termin”, zaključio je Beriša.

(portal-udar.net)

Comments are closed.