POVEĆANJE GRAĐANSKOG ANGAŽMANA NA POLJU DIGITALNE AGENDE - ICEDA

slika od digitalnom-min

Formirana nacionalna mreža za digitalnu agendu

Prvi sastanak novoformirane nacionalne mreže civilnog sektora održan je juče 8.decembra. Cilj mreže je informisanje i podrška građanima u vezi sa Digitalnom agendom i elektronskim servisima, a realizuje se u sklopu projekta ICEDA (Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende – ICEDA).

U narednom periodu u Crnoj Gori će biti formirana tri e-centra (dva u Podgorici i jedan u Pljevljima) u partnerstvu sa opštinama i vaspitno-obrazovnim ustanovama. Fokus centara je da pruže besplatnu direktnu podršku građanima kroz konkretna uputstva za korišćenje dostupnih elektronskih servisa na lokalnom i nacionalnom nivou. Ovu vrstu pomoći će moći ostvariti u e-centrima, kao i putem zvaničnih e-mail adresa i kontakt telefona (koji će biti dostupni na sajtovima organizacija). E-centri će organizovati edukativne treninge, a putem društvenih mreža i medija će dijeliti mnoštvo korisnih sadržaja.

Mrežu u Crnoj Gori čine četiri organizacije, NVO 35mm kao jedan od partnera na projektu, i tri organizacije dobitnice granta u sklopu ICEDA šeme malih grantova za podršku pri formiranju lokalnih e-centara koji će služiti za podršku građanima: NVO Centar za Omladinsku edukaciju (u saradnji sa NVO NEST), NVO Super Hub i NVO Koračajte sa nama- Phiren Amenca. Sve četiri organizacije su dio ICEDA regionalne mreže, koja među vodećim aktivnostima ima formiranje 15 e-centara u pet zemalja Zapadnog Balkana.

Ciljne grupe formirane nacionalne mreže su: mladi, preduzetnici, nastavni kadar i inkluzija romske i egipćanske djece, kao i stanovnici ruralnih područja. Potreba za e-centrima je veća nego ranije, jer su nas mjere za suzbijanje pandemije, usmjerile ka digitalnom načinu života kako na ličnom tako i na profesionalnom planu.

Cilj ICEDA projekta je povećanje upotrebe e-usluga i omogućavanje svim građanima regiona da iskoriste benefite digitalne transformacije. Stoga će se kroz ICEDA projekat realizovati promocija Digitalne agende i davati doprinos u rješavanju pitanja koji onemogućavaju široku upotrebu e-usluga uz uvođenje novih i kvalitetnih usluga na svim nivoima. Formirana nacionalna mreža će osnažiti saradnju između civilnog sektora i državnih institucija, što će dalje za cilj imati inkluzivnu digitalnu agendu usredsređenu na građane.

,,ROM ,,Koračajte sa nama-Phiren Amenca” na ovom projektu sarađuje sa osnovnom školom ,,Božidar Vuković Podgoričanin” i otvara E-centar Digitalnu učionicu u prostorijama te škole. Projekat će trajati 18mjeseci i dizajniran je tako da imamo digitalnu edukaciju sa nastavnim kadrom i učenicima/ama, koji će biti u Digitalnom klubu. Prvenstveno ćemo opremiti digitalnu učionicu najboljom tehnološkom opremom i otvoriti E-centar, koji će biti na raspolaganju svim nastavnicima/ama i svoj djeci u školi. Predano ćemo raditi na kreiranju Priručnika za digitalnu nastavu, koju ćemo distribuirati u što većem broju. U okviru Digitalnog kluba ćemo raditi direktno sa djecom i kroz interaktivna druženja usvojiti lakša i teža znanja digitalizacije, koja u 21.vijeku podrazumijevaju vještine za uspješan život”, izjavila je koordinatorka projekta Nevenka Kapičić.

“Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende – ICEDA“ sufinansira Evropska unija, a implementira Metamorphosis Foundation (Sjeverna Makedonija) kao vodeći partner. Ostali partneri na projektu su: e-Governance Academy (Estonija), CRTA – Center for Research, Transparency, and Accountability (Srbija), NVO 35 mm (Crna Gora), Open Dana Kosovo (Kosovo) i Lëvizja Mjaft (Albanija). Cilj partnerstva je povećati angažovanje organizacija civilnog društva (OCD) u oblikovanju i primjeni Digitalne agende na Zapadnom Balkanu.

 

Comments are closed.