MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJLANOG STARANJA

16299602172lfrjl9ce5upacew-i_1920x1280-min

Evo kako da se prijavite za dječiji dodatak

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pozvalo je sve zainteresovane građane da se prijave za primanje dječijeg dodatka.  Za dobijanje dodatka građani se mogu prijavljivati od 1.septembra radnim danima (ponedjeljak-petak) u terminu od 7 do 18 časova i subotom od 7 do 12 časova u Centrima za socijalni rad u opštini u kojoj je prebivalište djeteta i roditelja/staratelja na čije ime će se isplaćivati dodatak za djecu.

Prilikom odlaska u Centar za socijalni rad  potrebno je da  sa sobom ponesete ličnu kartu  i da prijemnom radniku date matične brojeve (JMB) članova Vaše porodice – sve se dalje radi automatizovano, kroz e-Socijalni karton.

Prema izmjenama Zakona, do petoro djece u porodici može ostvariti pravo na dodatak za djecu.

Da bi se ostvarilo pravo na dodatak za djecu počev od oktobra (kada prema Zakonu počinje primjena) potrebno je da se prijavite u centar u periodu od 1. do 30. septembra 2021. godine.

Kako se ne bi stvarale nepotrebne gužve, krajem avgusta Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objaviće raspored (po početnom slovu prezimena djeteta) za prijavljivanje. Ukoliko se građani ne prijave u septembru, nećete biti u mogućnosti da dobijete dodatak za oktobar.

Isplata dječjeg dodatka biće sredinom novembra za oktobar, ukoliko je prijava podnijeta u septembru.  Isplata se vrši preko Pošte Crne Gore na adresu prebivališta/stanovanja koju građani treba da  potvrde prijemnom radniku prilikom prijave za dodatak za djecu u centru za socijalni rad.

Ukoliko su roditelji razvedeni, a dijete je povjereno na staranje jednom od roditelja, dodatak će biti isplaćivan na ime tog roditelja. Prilikom prijave u centru, potrebno je da roditelj donese na uvid dokaz (odluku nadležnog organa) da je dijete njemu/njoj povjereno na staranje, odnosno adresa prebivališta roditelja i djeteta mora biti ista.

Ukoliko su adrese prebivališta roditelja i djeteta različite, iz ministarstva savjetuju da se promijene adrese prebivališta do septembra. Adresa prebivališta roditelja na čije ime će biti isplaćivan dodatak za djecu i djeteta/djece treba da je ista.

Za sva dodatna pitanja, građani mogu da pozovu besplatnu telefonsku liniju centara za socijalni rad 19977.

Detaljnije informacije o procesu prijave za dodatak za djecu možete pronaći na linku:

https://www.gov.me/clanak/dodatak-za-djecu

Comments are closed.