UNICEF CRNA GORA

FOTO I UNICEF CrnaGora I Duško Miljanić 2-min

Crna Gora hitno da poveća broj romskih medijatora

Medijatori su dali ključan doprinos povećanju broja romske i egipćanske djece koja pohađaju škole, smanjenju broja dječjih brakova, poboljšanju zdravlja i iskorjenjivanju siromaštva romskih i egipćanskih porodica.

UNICEF, EU i NVO HELP pozivaju crnogorske nacionalne i lokalne vlasti da obezbijede adekvatan broj romskih medijatora zaposlenih u obrazovnom, zdravstvenom i sistemu dječje i socijalne zaštite kako bi se okončalo siromaštvo romske i egipćanske djece u Crnoj Gori.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander kazao je da samo 16 odsto romske i egipćanske djece pohađa predškolske ustanove, 56 odsto završi osnovnu i tri odsto srednju školu u Crnoj Gori.

On je pojasnio da neke jednostavne intervencije, poput besplatnog prevoza i uključivanja romskih medijatora, mogu značajno povećati ovaj broj u kratkom vremenskom periodu.

“Osiguravanje da svako dijete iz romske i egipćanske zajednice dobije kvalitetno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, dječju i socijalnu zaštitu je jedini način da oni izađu iz siromaštva”, Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Evropska unija, u partnerstvu sa NVO HELP, od 2013. godine pruža kontinuiranu finansijsku podršku Crnoj Gori da postepeno integriše romske medijatore u sistem obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, dajući tako romskoj i egipćanskoj djeci od samog početka bolje izglede za kvalitetniji život.

„U Crnoj Gori treba dati prioritet socijalnoj inkluziji romske djece. Kako je rekao Ombudsman, ključno je da romski medijatori dobiju stalno, a ne privremeno zaposlenje, podstičući kontinuitet i stabilnost romskih porodica“, rekla je ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Ambasadorka Evropske unije založila se i za uvođenje romskih medijatora čak i u škole sa manje od 70 romskih učenika.

“Proširenje obuhvata romskih medijatora na škole ispod sadašnjeg praga je korak ka stvaranju čvršće veze između romskih i egipćanskih porodica i obrazovnog sistema”, Oana Kristina Popa, ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori.

Prema podacima NVO HELP, u Crnoj Gori ima samo oko 40 romskih medijatora. Oni obezbjeđuju bolju saradnju između romskih i egipćanskih porodica i domova zdravlja, predškolskih ustanova, škola, centara za socijalni rad i drugih institucija.

Dijana Anđelić iz NVO HELP objasnila je da sada u Crnoj Gori romske medijatore finansiraju nevladine organizacije i Vlada, kao i da je potrebno hitno obezbijediti održivo finansiranje od strane državnih i lokalnih vlasti.

“Treba zaposliti veći broj romskih medijatora u ministarstvima prosvjete, zdravlja i rada i socijalnog staranja. Bez ovih promjena u sistemu nećemo vidjeti poboljšanja u životima sadašnjih i budućih generacija romske i egipćanske djece”, Dijana Anđelić iz NVO HELP.

Programski specijalista za prava Roma u regionalnoj kancelariji UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Tefik Mahmut ističe da se uvođenje romskih medijatora pokazalo kao izuzetno uspješna intervencija u svim zemljama regiona.

On je kazao da Crna Gora i susjedne zemlje treba da riješe izazov koji se odnosi na osiguranje dovoljnog broja zaposlenih romskih medijatora s punim radnim vremenom, koji rade za zdravstvo, obrazovanje, socijalnu i dječju zaštitu.

“Jedan od kriterijuma za pristupanje EU je poboljšanje položaja manjinskih grupa, posebno onih koje su najugroženije, poput romske i egipćanske zajednice. Uloga medijatora je da poboljšaju pristup svim uslugama koje su dostupne na terenu”, Tefik Mahmut, Programski specijalista za prava Roma u regionalnoj kancelariji UNICEF-a

Romska i egipćanska djeca sa medijatorkom, u Nikšiću (Izvor: UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić)

Romska i egipćanska djeca sa medijatorkom, u Nikšiću (Izvor: UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić)

U posljednjih pet godina 13-godišnja Fljorijeta Beriša imala je podršku romskog medijatora u svojoj osnovnoj školi u Nikšiću.

„Medijator mi pomaže oko domaćeg zadatka, podržava me u pripremi za testove, govori mi šta da učim kada izostanem iz škole jer sam bolesna i obavještava me kada su dopunski časovi kako ne bih propustila nijedan od njih. Bez medijatora bi mi bilo teže“, objašnjava Beriša.

Slična iskustva dijeli i 12-godišnji Abedin Delija, koji pohađa osnovnu školu u Nikšiću.

„Kada smo slavili Dan Roma i pjevali, romski medijator je bio moja ključna podrška. Romski medijatori su uvijek tu za mene“, ističe Delija.

Imajući u vidu da uskoro počinje nova školska godina, Veljbana Naza, romska medijatorka u osnovnoj školi u Nikšiću, ističe da je potrebno zaposliti više romskih medijatora kako bi veći broj romske i egipćanske djece pohađao predškolske ustanove i škole.

“Bilo bi dobro uvesti romske medijatore u sve institucije, jer smo zbog jezičkih barijera značajan izvor podrške ovoj djeci. Pomažemo im da bolje uče i redovno pohađaju nastavu. Sve informacije redovno dijelimo sa njihovim roditeljima. Na taj način je njihova saradnja sa školama mnogo djelotvornija”, Veljbana Naza, romska medijatorka u osnovnoj školi u Nikšiću.

Kao potpisnica Konvencije UN o pravima djeteta i zemlja kandidat za članstvo u EU, Crna Gora se obavezala da će svakom djetetu garantovati pravo na obrazovanje, zdravstvenu, socijalnu i dječju zaštitu i pristojan životni standard.

 

 

IZVOR: UNICEF 

Comments are closed.