ODRŽANA MINISTARSKA KONFERENCIJA O INTEGRACIJI ROMA NA ZAPADNOM BALKANU

naslovna-min

Bez učešća Roma društvo ne može naprijed

Glavne teme ministarskog sastanka, bili su problemi i strategije vezane za stanovanje, civilna dokumenta i pravni status, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prikupljanje i praćenje podataka i javno budžetiranje. Svi prisutni su izrazili slaganje o neophodnosti jačanja institucionalnih obaveza vlada da smanje socio-ekonomski jaz između i ostatka društva u zemljama regiona.

Danas je u Tirani održan Ministarski sastanak za integraciju Roma na zapadnom Balkanu, čiji je domaćin vlada Albanije, a ko-organizator projekat Integracija Roma kog sprovodi Regionalni savjet za saradnju (RCC).

Ministri odgovorni za integraciju Roma u države zapadnog Balkana sastali su se danas u Tirani kako bi razgovarali o napretku postignutom u prvoj godini primjene Deklaracije o integraciji Roma, usvojenoj na samitu u Poznanju prošle godine.

Deklaracija o integraciji Roma postavila je važne ciljeve i standarde koje Vlade balkanskih država treba da postignu u procesu pridruženja Evropskoj uniji (EU).

Današnjoj konferenciji je preko konferencijske veze prusustvovalo je više od 60 učesnika, a oko 20 je prirsutvovalo samom događaju u Tirani.

Glavne  teme ministarskog sastanka bili su problemi i strategije vezane za stanovanje, civilna dokumenta, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prikupljanje i praćenje podataka i javno budžetiranje.

Na Konferenciji su, između ostalih, riječ imali i Oliver Varheli, komesar za proširenje Evropske unije,  Ogerta Manastirliu, ministarka zdravlja i socijalne zaštite iz Albanije, Majlinda Bregu, generalni sekretar RCC-a.

Oliver Varheli, komesar za proširenje Evropske unije

Oliver Varheli, komesar za proširenje Evropske unije

Komesar za proširenje EU se putem video poruke obratio učesnicima Ministarskog sastanka naglasivši važnost integracije romske populacije kao neizostavnog dijela u procesu priključenju Evropskoj uniji.

Ministar inostranih poslova Sjeverne Makedonije, Bujar Osmani, je zaključio da u okviru trenda evropske integracije Balkana, romski narod ne smije biti izuzetak.

Ispred Vlade Bugarskre, obratila se Denitsa Sacheva, ministarka rada i socijalne politike, dok je  Željko Jovanović, direktor Kancelarije za romske inicijative – Fondacija otvorenog društva, govorio o iskustvima Srbije na polju društvene integracije Roma.

Jovanović je prokomentarisao značaj ove konferencije, ne samo po pitanju Roma, nego i po pitanju ekonomskog razvoja regiona i socijalne integracije u zapadno-balkanskim državama. Isključivanje Roma, kako je kazao, šteti ekonomiji država. U tom pravcu, naveo je primjer Bugarske i Srbije, podvukavši da radni potencijal Roma nije iskorišten u granama poput poljoprivrede ili turizma.

 

Željko Jovanović, direktor Kancelarije za romske inicijative – Fondacija otvorenog društva

Takođe, ispred Vlade Albanije, prisutnima su se obratili Edi Rama, premijer i Anila Denaj ministarka finansija i ekonomije u albanskoj Vladi.

Jagoda Šahpaska ministarka pravde Sjeverne Makedonije je podsjetila prisutne da je ova zemlja, u okviru intergraciije romskog naroda, usvojila amandmane koji omogućavaju poboljšanje njihovog položaja.

O izazovima i rezultatima Crne Gore na putu integracije Roma i raseljenih lica govorio je Leon Đokaj ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Završne riječi na konferenciji imali su Katarina Mathernova, zamjenica generalnog direktora za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (Evropska Komisija) i ambasador Savezne Republike Njemačke u Albaniji, Peter Zingraf.

Svi prisutni su izrazili slaganje o neophodnosti jačanja institucionalnih obaveza vlada da smanje socio-ekonomski jaz između Roma i ne-Roma u društvima država regiona.

Takođe, najavljeno je dalje zalaganje partnera zapadnog Balkana u pravcu rješavanja romskih problema i poboljšanja egzistencijalne, pravne i ekonomske situacije. Ponovljeno je da usvajanjem Deklaracije, države u zapadnog Balkana su se obavezale da nastave da i dalje pojačavaju napore na postizanju ravnopravnosti i pune integracije Roma, kao dijela regionalne saradnje i procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Položaj Roma na zapadnom Balkanu

Romi su najranjiviji pripadnici stanovništva u regionu zapadnog Balkana. Prema zvaničnim podacima, 88% Roma u našem regionu  živi u teškoj materijalnim uslovima, a 54% njih ne može da obezbijedi hranu svakog dana i imalo je u prosjeku najmanje jednog gladnog člana domaćinstva u proteklih mjesec dana.

Kako su ovi podaci alarmantni i ukazuju na potrebu zajedničkih regionalnih napora kako bi se poboljšali životi Roma, današnji sastanak je okupio ministre odgovorne za integraciju Roma u društvene procese zemlja zapadnog Balkana, zvaničnike iz kabineta premijera, nacionalne kontakt tačke za Rome, organizatore predstojećeg Samita u Sofiji, kao kao i predstavnike Evropske unije i RCC-a.

Današnjom evaluacijom postignutog u pravcu romske integracije, postavili su se temelji za dalje napore i rješavanja porblema Roma u ovim balkanskim državama.

 

Deklaracija iz Poznanja

Deklaracija partnera zapadnog Balkana o integraciji Roma u okviru procesa proširenja EU usvojena je u okviru Berlinskog procesa u julu 2019. godine.

Deklaracija predviđa postizanje posebno definisanih ciljeva u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, stanovanja, zdravstvene zaštite, dokumentacije i borbe protiv diskriminacije.

Takođe, Deklaracija predviđa usvajanje regionalnih standarda javnog budžetiranja koji se odnose na integraciju Roma i uspostavljanje službenih kanala i mehanizama za zajedničko uključivanje lokalnih samouprava i romskih zajednica u formulisanje politike, kao i adekvatne mehanizme za praćenje i izvještavanje o sprovođenju politika vezano za integraciju Roma.

Comments are closed.