KONFERENCIJA ,,NOVA EU STRATEGIJA ZA ROME I BORBA PROTIV ANTICIGANIZMA NA ZAPADNOM BALKANU“

2-min

Anticiganizam – osnovni uzrok diskriminacije Roma

Na konferenciji je konstatovano da je EU Strateški okvir obavezujuć za zemlje Zapadnog Balkana, te da u skladu sa njim sve nacionalne Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana moraju uključiti anticiganizam i razumjeti ga kao zaseban oblik rasizma, koji se vjekovima nasljeđuje.

Virtuelna konferencija pod nazivom ,,Nova EU Strategija za Rome i borba protiv anticiganizma na Zapadnom Balkanu“ je održana danas, 4. novembra. Konferencija je organizovana od strane Centralnog savjeta njemačkih Sinta i Roma, Romi Aktivna Albanija i ERGO mreže, a finansijski podržana od strane Generalnog direktorata Evropske komisije za susjedstvo i proširenje i njemačkog Ministarstva spoljnih poslova.

Na konferenciji je konstatovano da je EU Strateški okvir obavezujuć za zemlje Zapadnog Balkana, te da u skladu sa njim sve nacionalne Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana moraju uključiti anticiganizam i razumjeti ga kao zaseban oblik rasizma, koji se vjekovima nasljeđuje.

Marija Sulejmanova, predstavnica organizacije Romalitico iz Sjeverne Makedonije, navodi i da nova EU Strategija treba da odredi minimun mjera u borbi protiv anticiganizma, koje nacionalne strategije treba da sadrže. U tom pogledu je Orhan Usein, predstavnik RCC-a, istakao da RCC trenutno razvija uzorni model strateškog okvira koji će biti u saglasnosti sa EU Strateškim okvirom i služiti kao preporuka za sve države Zapadnog Balkana.

RCC se dodatno vodi i poražavajućim rezultatima njihovog istraživanja pod nazivom ,,Balkanski barometer” o stepenu anticiganizma i netrpeljivosti prema Romima i Egipćanima na Balkanu.

Stephan Muller, eksterni savjetnik Centralnog savjeta njemačkih Sinta i Roma, ističe da je neophodno da se iskoristi momenat  da, bez izuzetka, sve nacionalne strategije prepoznaju anticiganizam i uticaj koji ima na život Roma, Egipćana, Sinta i Aškalija. On dodaje da je važno uzeti u obzir i istorijsku dimenziju i razumjeti da upravo anticiganizam leži u osnovi nacističkog progona Roma.

Svi govornici konferencije su saglasni u tome da je potrebna jaka politička volja i zajedničko djelovanje nacionalnih i međunarodnih institucija, civilnog sektora, osobito romskih organizacija.

Kao konkretne preporuke izdvajaju se: institucionalno prepoznavanje anticiganizma, prvenstveno u Strategiji; osnivanje zasebnog tijela unutar vlada koje će biti usmjereno ka borbi anticiganizma; formiranje nezavisnog tijela koje će izvještavati Evropskom Parlamentu o preduzetim mjerama protiv anticiganizma; fokusirana borba protiv govora mržnje; obrazovne promjene, koje će pokrenuti pozitivan narativ u školskim klupama i nastavnim sadržajima, ali i raditi na edukaciju nastavnog kadra i zaposlenih u državnim institucijama na temu anticiganizma.

Projekat „Nova politika prema Romima na Zapadnom Balkanu“ podržano je od njemačkog Ministarstva spoljnih poslova, a sprovodi Centralni savjet njemačkih Sinta i Roma u saradnji sa partnerskim organizacijama Romi Aktivna Albanija, Otaharin (Bosna i Hercegovina), Napredujemo zajedno (Kosovo), Glas Roma, Aškalija Egipćana (Kosovo), Phiren Amenca (Crna Gora), Romalitico (Severna Makedonija) i Forum Roma Srbija, sa ciljem promocije prepoznavanja i borbe protiv anticiganizma, kao osnovnog uzroka diskriminacije i isključenja Roma.

 

 

Comments are closed.