ANDRIJA ĐUKANOVIĆ - NVO ROMSKA ORGANIZACIJA MLADIH " KORAČAJTE SA NAMA - PHIREN AMENCA"

Andrja-min

Napredak na polju obrazovanja, etnička distanca i dalje problem

Posljednjih godina dosta se uradilo na polju obrazovanja mladih Roma i Egipćana u Crnoj Gori, ali se oni još uvijek suočavaju sa stereotipima i etničkom distancom od strane njihovih vršnjaka iz drugih zajednica i potrebno je mnogo raditi kako bi se ovaj problem riješio. To je za Radio Kotor kazao Andrija Đukanović, koordinator u romskoj organizaciji mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ gostujući u našoj emisiji „ Multikultura“.

„ Mladi Romi i Egipćani se sve više uključuju u obrazovni sistem, uspješno završavaju škole i fakultete. Ipak, distanca od strane njihovih vršnjaka je uočljiva pa smo u posljednjem periodu orjentisani u smjeru prevazilaženja te distance. To njihovo neprihvatanje u društvu može negativno uticati na stepen motivacije,  a naš cilj je, upravo, da postignemo suprotno. Vrlo brzo planiramo projekat koji će se upravo baviti ovom problematikom. Namjera je da se uspjeh učenika koji pripadaju romskoj populaciji sve više afirmiše u društvu, da se zajedno izborimo sa predrasudama. Nažalost, sva istraživanja koja se godinama realizuju u Crnoj Gori pokazuju etničku distancu prema Romima“ – priča Đukanović.

Sve se to, dodaje, odražava na oblast zapošljavanja ali i na egzistenciju.

„ Mnogi od njih po završetku, na primjer srednjoškolskog obrazovanja imaju mogućnost da se zaposle samo u komunalnim preduzećima, pa to opet demotiviše ostatak populacije da se uključi u obrazovni sistem koji bi im omogućio zapošljavanje u drugim oblastima i to jeste  jedan od problema“ – objašnjava Đukanović.

Faktor koji isključuje romske djevojčice iz dalje društvene integracije jeste pojava ugovorenih maloljetničkih brakova.

„ Žene su u ovom smisilu diskriminisane u samoj zajednici. Vrlo mlade se udaju, praktično su još djevojčice, prekidaju proces obrazovanja, posvećuju se kućnim i porodičnim obavezama, što ih opet isključuje iz procesa integracije u društvo, a sve ukupno utiče na obim i kvalitet integracije romske omladine u društvo“ – kaže Đukanović.

Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ počela je sa radom prije sedam godina.

Tada se grupa romskih i egipćanskih studenata okupila i pokrenula rad organizacije sa ciljem da poveća vidljivost romske i egipćanske omladine u društvu i unaprijedi učešće ovog dijela romske populacije u kreiranju društvenih procesa koji se tiču socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Prema riječima projekt koordinatora u ovoj organizaciji Andrije Đukanovića, do sada je pomenuta organizacija realizovala dvadesetak projekata koji su prepoznati od strane domaćih i inostranih donatora.

„ Projekti se nisu odnosili samo na obrazovanje i zapošljavanje, već i na šire teme kao što su kultura, identitet, borba protiv diskriminacije, stereotipa i predrasuda koji važe prema Romima i Egipćanima“ – kaže Đukanović koji je bio gost naše današnje emisije „Multikultura“.

Trenutno su, navodi,  aktuelna dva projekta. Jedan se odnosi na problem apatridije odnosno neregulisanog pravnog statusa Roma i Egipćana u Crnoj Gori od kojih je značajan broj pravno nevidljiv, što im stvara probleme u svakodnevnom životu. „ Njima se bavimo kroz projekat „Mapiranje osoba bez riješenog pravnog statusa“. Za sada smo se bazirali samo na Podgoricu, s obzirom da je u glavnom gradu najveća populacija Roma i Egipćana u Crnoj Gori. Došli smo do zabrinjavajućeg podatka, a to je da je nešto više od 400 osoba iz ove populacije u Podgorici bez regulisanog pravnog statusa“ – kaže Đukanović. Na Rome i Egipćane je, ističe, posebno uticao i pandemijski period. „ Oni predstavljaju možda i  najugroženiju grupu u društvu, budući da su pravno nevidljivi pa tako nemaju pravo ni na socijalnu pomoć, što je učinilo i da izostanu mjere podrške Vlade, koje su bile upućene ostalom stanovništvu odnosno onima koji imaju reegulisan pravni status“ – objašnjava Đukanović.

Drugi projekat čija je realizacija u toku je, navodi, onaj koji se odnosi na formiranje digitalne učionice u Osnovnoj školi „Božidar Vuković Podgoričanin“. „ Radi se o projektu koji finansira međunarodna organizacija ICEDA, a realizujemo ga u partnerstvu sa pomenutom školom i nevladinom organizacijom „35 mm“. Cilj je formiranje takozvanog E centra  u kojem bi osobe iz romske i egipćanske populacije mogle da koriste elektronske usluge koje su neizbježne u obavljanju nekih dnevnih zadataka. U isto vrijeme, ta učionica je najviše posvećena djeci i predviđeno je da oni uče osnove rada na računaru i korišćenje nekih servisa. Istovremeno smo razgovarali sa nastavnicima koji širom Crne Gore rade sa romskim mališanima i sugerisali da djecu u procesu rada upućuje na nove tehnologije. Činjenica je da se „obrazovanje u značajnoj mjeri preselilo na internet“ i da je mališane romske i egipćanske populacije potrebno usmjeriti na ovu oblast“ – objašnjava Đukanović.

Ističe da se radi o populaciji koja je u našem društvu najugroženija pa su tako i aktivnosti organizacije, pored pomenutih projekata, brojne. „ Tu su obrazovanje, zapošljavanje, rješavanje nekih infrastrukturnih problema, pa se naš svakodnevni rad ne odnosi samo na projektne aktivnosti već i na brojne druge koje se tiču pomaganja romske i egipćanske populacije u različitim oblastima života“ – objašnjava Đukanović.

Organizacija „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ je, navodi, u romskoj zajednici prepoznata kao ona koja značajno utiče na poboljšanje položaja Roma i Egipćana tako što „izlazi u susret zadovoljavanju njihovih određenih potreba“.

„ Kroz brojne projekte smo se razvili kao organizacija pa nas prepoznaju i donatorske organizacije ali i državne institucije i to kao partnere u rješavanu brojnih problema sa kojima se Romi i Egipćani u Crnoj Gori suočavaju. Planovi su da postanemo još kvalitetniji servis i doprinesemo potpunoj integraciji Roma u Crnoj Gori“ – zaključuje  Đukanović.

 

Preuzeto sa: https://radiokotor.info/

Comments are closed.