U nizu problema nedostatak dokumenata najveća briga

Bidaim Huseini je pripadnik romske populacije u Crnoj Gori i čovjek bez dokumenata i pravnog statusa. Njegov problem nije ni siromaštvo ni uslovi u kojima živi, već nemogućnost da pribavi potrebne dokumente koji mu omogućavaju da bude legalan u zemlji.

Comments are closed.