Romi i Egipćani u borbi protiv COVID-a 19

Većina Roma i Egipćana živi u nehumanim uslovima i uglavnom nemaju mogućnosti da provode higijenske mjere. Pored toga, mnogi od njih više ne mogu obavljati svoje neformalne poslove, poput sakupljanja otpada i plastike ili ulične prodaje prehrambenih artikala, kućnih potrepština.

Comments are closed.